Uroczystość Bożego Ciała w kościele Św. Józefa w Ciechanowie

Wczoraj w dniu 11 czerwca 2020r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu.

Od prawie 700 lat w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywaną uroczystością Bożego Ciała, ulicami miast i wsi przechodzą procesje z Najświętszym Sakramentem.

Są one okazją do publicznego wyrażenia naszej wiary w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

W tym roku z powodu epidemii, obchody uroczystości Bożego Ciała były dużo skromniejsze.

Procesja odbyła się w symbolicznym wymiarze, na terenie przylegającym do Kościoła Św. Józefa w Ciechanowie.

Przygotowane były cztery ołtarze, które znajdowały się w miejscach symbolizujących różne sektory naszego życia.

W jednej z pieśni eucharystycznych są takie słowa:

„Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom jego powodzi”.

Pierwszy ołtarz, przygotowany został przez Szkołę Nowej Ewangelizacji i usytuowany był na skwerze pod górą farską przy pomniku św. Jana Pawła II naszego Wielkiego Rodaka, symbolu naszej umiłowanej Ojczyzny.

Drugi, przygotowany był przez Odnowę w Duchu Świętym a zlokalizowany był na schodach przy wejściu do kancelarii parafialnej, która w tym momencie będzie symbolem wszystkich miejsc użyteczności publicznej i naszych miejsc pracy.

Trzeci ołtarz, przygotowany został przez Koła Różańcowe i podziwialiśmy go przy figurze św. Józefa patrona naszej parafii, obok domu sióstr zakonnych i mieszkania księży.

Czwarty przygotowany został przez księży, siostry zakonne i Służbę Ołtarza i umiejscowiony został przed bramą kościelną, którą przekraczając wchodzimy w przestrzeń nadprzyrodzonej obecności Pana Boga.

W procesji uczestniczyła asysta oraz wszyscy wierni, którzy przestrzegali zasady bezpieczeństwa sanitarnego, pozostając w kościele oraz znajdując się na zewnątrz kościoła i całego terenu parafialnego.

Ponadto przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała procesje eucharystyczne wokół Kościoła Św. Józefa w Ciechanowie będą odbywały się codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.

Farski Krucyfiks

Warto wspomnieć, że w kościele Św. Józefa w Ciechanowie blisko głównego ołtarza znajduje się Siedemnastowieczny Cudowny Farski Krucyfiks o którym pisaliśmy tutaj…

Zdjęcia: Ciech24.pl

Ołtarz przygotowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji

Ołtarz przygotowany przez Odnowę w Duchu Świętym

Ołtarz przygotowany przez Koła Różańcowe

Ołtarz przygotowany przez księży, siostry zakonne i Służbę Ołtarza

Previous ArticleNext Article