Ciechanów ma nowe miasto partnerskie

Położona w Bułgarii nad Dunajem Silistra dołączyła do grona miast partnerskich Ciechanowa. Umowę o współpracy podpisali dziś (18 października) w ratuszu prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i burmistrz Silistry Julian Naydenow. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. wymiany dzieci i młodzieży w obszarach edukacji, kultury i sportu.

Do tej pory współpraca międzynarodowa Ciechanowa obejmowała Meudon we Francji, z którym umowę partnerstwa podpisano w 1972 r., niemieckie Haldensleben (partnerstwo od 1992 r.), ukraiński Chmielnicki (od 1997 r.) i położone w Słowacji Brezno (od 2002 r.). Od dziś (18 października 2023) Silistra została piątym zagranicznym miastem partnerskim Ciechanowa. To liczące 50 tys. miasto położone w Bułgarii, przy granicy z Rumunią.

– Silistra to miasto partnerskie Chmielnickiego. Sięgająca ponad 26 lat regularna współpraca z tym ukraińskim miastem zaowocowała nawiązaniem relacji z Silistrą. Z wizytą były już tam dwukrotnie dzieci z Ciechanowa w ramach wymiany kulturalnej. My z kolei gościliśmy u nas młodych sportowców z Bułgarii. Będziemy tę kooperację kontynuować i poszerzać, aby mieszkańcy obu miast mogli czerpać z niej korzyści – podkreślił podczas uroczystego podpisania umowy partnerstwa prezydent Krzysztof Kosiński.

Partnerstwo miast obejmuje w szczególności wymiany edukacyjne dzieci i młodzieży, ale również współpracę w zakresie kultury i sportu. To też istotna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji lokalnej czy pomysłów na nowe inwestycje publiczne.

To doniosły moment dla Silistry, bo zacieśniamy współpracę na poziomie lokalnym z Ciechanowem, który jest prawdziwie europejskim miastem. Otwieramy tym nowe możliwości dla naszych mieszkańców. Będąc tutaj, w Ciechanowie po raz kolejny obserwujemy jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Chętnie korzystamy z pomysłów na nowe inwestycje, rozwój zieleni, podpatrujemy też tutaj wykonane projekty społeczne – podkreślił burmistrz Silistry Julian Naydenow.

W czerwcu ubiegłego roku Ciechanów był gospodarzem Jubileuszowego Forum Miast Partnerskich. Z okazji 50. rocznicy współpracy z Meudon, 30. rocznicy z Haldensleben i 20. z Breznem reprezentanci lokalnych samorządów zasadzili drzewa w Miejskim Parku Ojców im. W. Pikusa przy ul. Augustiańskiej. W 2022 r. przypadała też 25. Rocznica współpracy z Chmielnickim. Z powodu toczącej się wojny w Ukrainie Chmielnicki był reprezentowany przez mera Silistry – Juliana Najdenova. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie nowych atrakcji w parku. W ramach forum w ratuszu odbyła się konferencja samorządowców.

W ramach współpracy na płaszczyźnie kultury w lipcu 2023 r. reprezentacja Ciechanowa wystąpiła w Silistrze podczas XXV International Children’s Dance Festival „Tomorrow’s peace begins with today’s friendship”. Wyjazd dzieci, który dofinansował ratusz, miał na celu nie tylko udział w tanecznej rywalizacji, ale przede wszystkim umożliwił młodym ciechanowianom poznanie kultury Bułgarii. Młodzież z Silistry również gościła w Ciechanowie w ramach wymiany między miastami. W maju tego roku w Ciechanowie po raz pierwszy odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie Miast Partnerskich. Na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystartowało 100 sportowców z Chmielnickiego (Ukraina), Brezna (Słowacja), Silistry (Bułgaria), Lwowa (Ukraina) i Olity (Litwa).

Decyzja o sformalizowaniu współpracy zapadła w sierpniu tego roku. Na 70. sesji Rada Miasta Ciechanów jednogłośnie opowiedziała się za nawiązaniem partnerstwa miast, a dzisiejsze podpisanie umowy jest wykonaniem uchwały podjętej przez radnych.

Źródło: Urząd Miasta w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article