Od jutra 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. praca zdalna w urzędach…

Od jutra 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. praca zdalna w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym. Kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.”

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 02.11.2020r. poz. 1931)

Previous ArticleNext Article