Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców COVID-19

Informacje dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i chcą oddać osocze do celów klinicznych, aby uratować życie i zdrowie chorych na COVID-19!

Co przysługuje?

  • 2 dni wolne od świadczenia pracy,
  • ulga za transport kolejowy i transport miejski,
  • pakiet konsultacji medycznej: kardiologa, neurologa, pulmonologa itd.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie prosi o oddanie osocza wszystkie osoby, które zachorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Osocze mogą oddać wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVId-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji.
  3. Są w wieku 18-65 lat.
  4. Spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od dawców krwi (wykaz wymagań i przeciwwskazań do oddawania krwi dostępny na stronie internetowej RCKiK).

Osoby, które otrzymały w przeszłości przetoczenia krwi lub jej składników a także kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenie przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza. Badanie można wykonać w Centrum ul. Saska 63/75 i w terenowych oddziałach RCKiK w Warszawie.

Gdzie oddać osocze?

Osocze można oddać w RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75. Rejestracja w dniu powszednie 7-14, w soboty 7-12. Kontakt tel. 723 203 207 lub 691 060 504 dostępny poniedziałek-sobota w godzinach 7-14. Skrzynka mailowa: koronawirus@rckik-warszawa.com.pl

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 minut.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał anty-SARS-CoV-2, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400ml osocza.

Dawca może oddać osocze trzykrotnie w odstępstwie 1 tygodnia.

Kandydatów na dawców osocza ozdrowieńców prosimy o dostarczenie na wizytę dokumentacji medycznej potwierdzającej przechorowanie COVID-19/zakażenie SARS-Cov-2 (pozytywny wynik testu RNA-SARS CoV-2 lub testu antygenowego, lub dodatni wynik badania przeciwciał anty-SARS CoV-2, lub skierowanie na izolację.

Źródło: rckik-warszawa.com.pl

Previous ArticleNext Article