Wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie

W dniu dzisiejszym 24.03.2021 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się podpisanie umowy – dotacja na wsparcie dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie – ppłk. Karola Szczepaniaka, Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Mieczysław Gurgielewicz oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Ciechanowie: Starosty pani Joanny Potockiej-Rak, Wicestarosty pana Stanisława Kęsika oraz Skarbnika pani Hanny Dworeckiej.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 24.03.2021 r.

Dotacja, przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dotyczy środków finansowych dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW), który funkcjonuje od roku i znajduje się w Technikum Nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie. Wysokość dotacji wynosi 83 696,00 zł, a wkład własny powiatu to 20 924,00 zł.

Środki te będą przeznaczone na zakup umundurowania dla uczniów OPW oraz wyposażenia specjalistycznego.

Previous ArticleNext Article