Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie

Dzisiaj nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie w ciechanowskiej komendzie. Świadkiem ich pierwszej, tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze był Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Anders.

Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Dzisiaj podczas kameralnej uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie, słowa roty wypowiedziało dwoje policjantów. W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Anders oraz Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Piotr Mitter

Po złożeniu przez nowo przyjętych policjantów przysięgi, Komendant wyraził radość, że może powitać ślubujących w szeregach ciechanowskich policjantów i podkreślił, że po złożeniu przysięgi każdy z nich obowiązany jest dochować obowiązków wynikających z roty ślubowania.

Przysięga w KPP Ciechanów
fot. Facebook.com/KPPCiechanow

Previous ArticleNext Article