Dożynki w Gminie Regimin 2023

Jak co roku, po zakończeniu zbiorów, rolnicy w całej Polsce dziękują za tegoroczne plony. W niedzielę 27 sierpnia 2023 odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Gminie Regimin.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. dziękczynna w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika  w Lekowie. Słowem przewodnim homilii był wstęp do Pieśni Jana Kochanowskiego: „Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary?”. Podkreślało ono znaczenie dożynek jako podziękowania za tegoroczne plony i błogosławieństwa dla rolników.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP VIII i IX

Wśród zaproszonych gości znalazła się poseł na Sejm RP Anna Cicholska. Już na wstępie swojego przemówienia zaznaczyła, jak pełne emocji jest dla niej wystąpienie w rodzinnej parafii. Przywołała wspomnienia z odsłonięcia obrazu Matki Boskiej Lekowskiej i pogratulowała swojemu wychowankowi, księdzu Łukaszowi pięknego Słowa Bożego.

Następnie podziękowała rolnikom za ich trud oraz za niezniechęcanie się do pracy, nawet w bardzo trudnych warunkach: „Przede wszystkim dziękuję tym młodym rolnikom, którzy nie zniszczyli swojej ojcowizny tylko powiększyli ją. Zmodernizowane gospodarstwa mamy, ale problemów jest jeszcze więcej, niż my mieliśmy w tych tradycyjnych gospodarstwach. Wiem, bo pośród moich znajomych, najbliższych, rodziny, na co dzień spotykam się z tym. Dziękuję Wam za to wszystko.”

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin

Następnie zabrała głos Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska. „U stóp Matki Bożej w lekowskiej świątyni mieszkańcy Gminy Regimin, Parafii Lekowo złożyli: wieniec, chleb wypieczony z tegorocznego ziarna i symboliczne bukiety dożynkowe, wśród których, znalazły się kwiaty, owoce i warzywa z naszej regimińskiej ziemi. Dziękuję wszystkim tym, którzy włożyli cząstkę swojej pracy, abyśmy dziś mogli z tych darów korzystać.

W szczególności obecnym tutaj rolnikom. Święto plonów to czas radości, a także okazja do kontynuowania pięknej, polskiej tradycji i refleksji jak ważna jest praca rolnika. To w pracy na roli najbardziej realizuje się Boże posłannictwo w Pańskiej winnicy.  Przede wszystkim dziękujemy jednak Bogu, za siłę do pracy, za słońce, a także za deszcz, za urodzaj, za niewyczerpaną łaskę, bo bez niej nie udałoby się zebrać plonów.” – mówiła Mariola Kołakowska.

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, starosta i starościna wręczają bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzowi dożynek – Lekowo 27 sierpień 2023

Po Mszy Św. i uroczystej procesji z darami, miał miejsce barwny korowód dożynkowy, który przemaszerował na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Regiminie. Po przybyciu na miejsce, gospodyni uroczystości Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska przywitała zgromadzonych gości w tym Rafała Romanowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Andrzeja Kaluszkiewicza Starostę Ciechanowskiego, Stefana Pawłowskiego Wójta Gminy Ciechanów, licznie zgromadzonych gości, sołtysów, rolników i mieszkańców gminy.

Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie przez Rafała Romanowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyróżnień „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaki honorowe otrzymali: Wojciech Adamus, Elżbieta Wysocka-Adamus, – Krzysztof Dąbrowski, Grzegorz Jackowski, Jan Zakrzewski, Dariusz Boniakowski, Marek Bielski, Leszek Dobrzeniecki, Mirosław Krywalski.

Następnie wiceminister wręczył odznakę „Za zasługi dla sportu” Jackowi Dariuszowi Wardzie oraz torbę medyczną przedstawicielom OSP w Pawłowie.

Nagrodzeni mieszkańcy z Gminy Regimin

Kolejnymi punktami programu było wręczenie przez Wójt Gminy Regimin Mariolę Kołakowską podziękowań dla osób w szczególny sposób wspierających wiejską Gminę Regimin, wyróżnień za działalność rolniczą oraz za wkład w rozwój obszarów wiejskich Gminy Regimin, podziękowań dla społeczników z terenu gminy, Kół Gospodyń Wiejskich oraz wyróżnień za działalność sportową.

Potem przyszedł czas na występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Regimin oraz przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu rodziców dzieci ze SP w Szulmierzu. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy bukiet dożynkowy. W dalszej kolejności można było usłyszeć piosenki ludowe w wykonaniu Seniorów z Klubu Senior+ w Lekowie.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników konkursów: historycznego, plastycznego, przyrodniczo-ekologicznego, o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Imprezie towarzyszyły stoiska: Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uroczystości zakończyła zabawa taneczna, którą uświetniły koncerty zespołów Mejk oraz Active. Dożynki Gminno-Parafialne w Gminie Regimin zostały współfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a patronat honorowy nad uroczystością objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus.

Zdjęcia z Dożynek 2023  – Gmina Regimin

Previous ArticleNext Article