Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela to jest święto wszystkich pracowników oświaty.

 

Krótka historia…

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27.04.1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.

 

W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

 

W piątek 11.10.2019 z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Joanna Potocka Rak wraz z Zarządem wręczyła nagrody nauczycielom. Nagrodę Starosty otrzymało 16 pracowników oświaty ze wszystkich instytucji oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie.

 

 

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

 

 

Previous ArticleNext Article