Urząd Gminy Sońsk – podsumowanie 2023 r. i planowane inwestycje w 2024 r.

Urząd Gminy w Sońsku podsumował miniony 2023 r. jakie zrealizował inwestycje na terenie Gminy, pozyskane środki finansowe oraz jakie inwestycje na tą chwilę są już zaplanowane na 2024 r.

Inwestycje planowane na rok 2024

 1. Budowy oraz przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk
 2. Budowa żłobka gminnego w Sońsku.
 3. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bądkowie.

Inwestycje w roku 2023

 1. Budowa targowiska wiejskiego „Mój rynek” w miejscowości Gąsocin na działkach nr ewid. 6/2 i 7/2 obręb Gąsocin, gm. Sońsk.

Wartość inwestycji – 2 092 994,80 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie – 1 572 500,00 zł

 1. Budowa i przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowościach: Gołotczyzna, Sońsk, Olszewka, Ciemniewo, Pękawka, Strusinek, Szwejki – Marusy.

Wartość inwestycji – 3 215 652,85 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie – 1 805 000,00 zł

 1. Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk: ul. Słoneczna i ul. Św. Floriana.

Wartość inwestycji – 833 685,68 zł

Zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie – 507 711,41

 1. Przebudowa dróg będących własnością gminy Sońsk w miejscowości Skrobocin, dz. nr ew. 60/1 i Gąsocin, ul. Główna dz. nr ew. 309/2.

Wartość inwestycji – 537 983,55 zł środki własne

 1. Budowa hali sportowej w miejscowości Sońsk.

Wartość inwestycji – 9 072 700,28 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie – 6 435 000,00 zł

 1. Remonty, przebudowy i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sońsk.

Wartość inwestycji – 5 198 243,56 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 998 000,00 zł

 1. Budowa obiektu typu Skatepark w Gołotczyźnie.

Wartość inwestycji – 1 220 024,97 zł

Zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie – 740 414,98 zł

 1. Przebudowa nawierzchni drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Bądkowo.

Wartość inwestycji – 237 814,35 zł

Zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie – 63 000,00 zł

 1. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bądkowie.

Wartość inwestycji – 273 970,00 zł

Zadanie dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „ Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie – 173 273,00 zł

 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w miejscowościach: Strusinek, Gołotczyzna, Sońsk.

Wartość inwestycji – 269 211,12 zł środki własne

 1. Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie gminy Sońsk.

Wartość inwestycji – 1 984 921,36 zł

Zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie – 969 000,00 zł

 1. Rozbudowa istniejącego budynku OSP Sarnowa Góra o garaż na działce ew. nr 46

Wartość inwestycji – 197 402,05 zł środki własne

 1. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Cichawy, Kosmy Pruszki, Koźniewo Średnie, Skrobocin, Spądoszyn, Strusinek”

Wartość inwestycji – 120 000,00 zł

Zadanie dofinansowane w budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie – 60 000,00 zł

Rozbudowa istniejącego budynku OSP Łopacin.

Wartość inwestycji – 30 000,00 zł

Zadanie dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 5 000,00 zł

Pozyskane środki finansowe w 2023 roku:

 1. Dofinansowanie w budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania: Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwach: Cichawy, Kosmy Pruszki, Koźniewo Średnie, Skrobocin, Spądoszyn, Strusinek” w kwocie 60 000,00 zł.

 2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na terenie kościoła parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku w kwocie – 1 176 000,00 zł

 3. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” na modernizację instalacji elektrycznej w OSP Łopacin w kwocie – 5 000,00 zł

 4. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach dotacji „Mazowsze dla sportu 2023” dla zadania: „Modernizacja Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bądkowie” w kwocie – 173 273,00 zł

 5. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP z terenu Gminy Sońsk w kwocie – 2 000 000,00 zł

 6. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bądkowie w kwocie -1 500 000,00 zł

 7. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowy oraz przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk w kwocie – 7 500 000,00 zł

 8. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania: Przebudowy i remonty dróg gminnych na terenie gminy Sońsk w kwocie – 969 000,00 zł

 9. Dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy Sońsk w kwocie – 149 800,00 zł

 10. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację zadania Razem bezpieczniej – Gmina Sońsk przeciw przestępczości – 13 229,57 zł

 11. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie -5 000,00 zł

 12. Dofinansowanie w ramach programu Priorytetowego „2023-EE-2- Ekologiczny piknik rodzinny” w kwocie 30 000,00 zł

 13. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: Demontaż, odbiór transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sońsk w 2023 r. w kwocie – 85 400,00 zł

 14. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 46 000,00 zł

 15. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia społeczno – kulturalne Aktywny Dzień Dziecka w kwocie – 10 000,00 zł

 16. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – OSP Bądkowo w kwocie 29 601,00 zł

 17. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – OSP Sońsk w kwocie 29 650,00 zł

 

Źródło: Urząd Gminy Sońsk – informacja publiczna.

Previous ArticleNext Article