Urząd Gminy Opinogóra Górna podsumowanie 2023 r. i plany na 2024 r.

Urząd Gminy Opinogóra Górna podsumował miniony 2023 r. jakie zrealizował inwestycje, pozyskane środki oraz jakie wydarzenia kulturalne odbyły się na terenie Gminy w ubiegłym roku.

Poprosiliśmy również o udzielenie informacji jakie są zaplanowane inwestycje na 2024 r. oraz jak wygląda oferta wydarzeń kulturalnych w obecnym 2024 r.

2024 r. – Inwestycje

 1. Odnowienie Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej.
 2. Remont budynku użytku publicznego w Dzboniu.
 3. Modernizacja energetyczna centrum administracyjno – kulturalnego gminy Opinogóra Górna.
 4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trętowie.
 5. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna (Chrzanówek ul. Kasztanowa, Janowięta – Wierzbowo, Elżbiecin – Czernice).
 6. Odnowienie kościoła Przemienienia Pańskiego i Świętego Stanisława w Przedwojewie.
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna.
 8. Utworzenie gminnego żłobka MALUCH+ w Opinogórze Górnej.
 9. Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko.
 10. Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.
 11. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej.
 12. Remont świetlicy wiejskiej w Czernicach.
 13. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kobylinie.
 14. Remont drogi gminnej Łęki – Pajewo-Króle.
 15. Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wierzbowie.
 16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Władysławowie.
 17. Budowa sieci wodociągowej w Elżbiecinie i Chrzanówku.

2024 r. – Pozyskane środki finansowe (na dzień 26.01.2024).

 1. Pozyskanie- środków finansowych na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Sosnowie;
 2. Pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego (Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, itp.);

oraz remonty i zawody sportowe –  udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez gminę Krasne.

2024 r. – wydarzenia kulturalne 2024 r.

 1. Organizacja eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 2. Organizacja przekazania lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sosnowo
 3. Organizacja uroczystości 100lecia założenia jednostki OSP w Łagunach
 4. 21.01.2024 r. Koncerty kolęd z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej Trzech Pokoleń w parafiach św. Zygmunta w Opinogórze Górnej oraz św. Gotarda w Pałukach.
 5. 22.02.2024-26.02.2024 r. Organizacja cyklu zajęć i warsztatów dla dzieci z terenu gminy Opinogóra Górna w ramach ferii zimowych „Ferie z Kulturą”
 6. 10.03.2024 r. XXXII Gminny Koncert „Wszystko dla Pań” z okazji Dnia Kobiet
 7. 25.04.2024 r. Organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewana Nutka”
 8. 04.05.2024 r. II Ogólnopolski Turniej Tańca Mażoretkowego „Złote Pióro” o Puchar Wójta Gminy Opinogóra Górna
 9. 15.05.2024 r Koncert ,,Kuźnia talentów”, z udziałem młodych, utalentowanych artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej.
 10. 02.06.2024 r. Gminny Piknik Rodzinny
 11. 29.07.2024 r.-02.08.2024 r. organizacja letnich półkolonii dla dzieci z gminy Opinogóra Górna
 12. 25.08.2024 r. Gminne Dożynki w Pałukach
 13. 24.10.2024 r. Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka
 14. 11.11.2024 r. Gminne Święto Niepodległości- Koncert „Dla Niepodległej”
 15. 27.11.2024 r Gminne Święto Seniora
 16. 08.12.2024 r. Gminne Mikołajki dla dzieci z terenu Gminy Opinogóra Górna

Plan działań kulturalnych na 2024 r. – Gminna Biblioteka Publiczna:

 1. Zorganizowanie 2 spotkań z ludźmi kultury (dla dzieci/młodzieży i dorosłych);
 2. Udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym Mała książka – wielki człowiek;
 3. Kontynuowanie spotkań w ramach cyklu „Opinogórskie wyprawy w nieznane”;
 4. Zorganizowanie gminnych wydarzeń: Dzień Babci i Dziadka, Święto Niepodległości, Narodowe Czytanie, Zaduszki poetyckie;
 5. Zorganizowanie zajęć w ramach „Ferii z Kulturą” – warsztatów plastycznych, spotkań edukacyjnych, przedstawienia teatralnego;
 6. Kontynuacja warsztatów rysunkowych pod kierunkiem Rafała Kado;
 7. Zorganizowanie konkursów: Czytelnik Roku 2024, Gminny konkurs ładnego czytania, konkurs kaligraficzny „Mistrz kaligrafii”, konkurs fotograficzny ph. „Wakacyjna fotka z ”;
 8. Przeprowadzenie spotkań z książką, lekcji bibliotecznych z udziałem dzieci i młodzieży z lokalnych szkół;
 9. Zorganizowanie akcji w bibliotece np. „Uwolnij książkę” oraz akcji okolicznościowych np. z okazji Tygodnia Bibliotek, walentynek, Dnia Kobiet, Święta Pluszowego Misia, mikołajek.

2024 r. – Inne działania jakie odbywały się na terenie Gminy

Klubie Senior+ w Dzboniu na 2024 r. wygląda podobnie. Niektóre punkty stałe zostaną urozmaicone poprzez dodanie np. nowych treści czy zdobywanie przez Seniorów nowych umiejętności. Wprowadzone zostaną zajęcia z nowoczesnych techniki pracy umysłowej. W ramach zdrowego stylu żywienia odbędzie się spotkanie z dietetykiem.

2023 r. – podsumowanie

2023 r. – Inwestycje

 1. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna – Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Władysławowo i Wierzbowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Władysławowie i Chrzanówku.
 2. Dobudowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – Polski Ład II.
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap III – Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Opinogórze Górnej.
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedwojewo – Polski Ład II.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opinogóra Dolna i Dzbonie – Polski Ład II.
 6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna – Polski Ład II,
  w m. Pomorze, Bogucin, Pajewo-Króle, Kołaczków ul. Piaskowa i Słoneczna, Rembówko.
 7. Przebudowa dróg na terenie gminy Opinogóra Górna – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pokojewo i przebudowa ulicy Jesionowej w m. Chrzanówek.
 8. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Opinogórze Górnej.
 9. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opinogórze Górnej.
 10. Budowa 36 lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna.
 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wyspowej (offgird) w m. Kotermań.

2023 r. – Pozyskane środki finansowe

 1. Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 240 081,54 zł.
 2. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.
 3. 100.000.00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Dzboniu.
 4. 24.997.50 zł. ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP w Długołęce.
 5. 5.000.00 zł. ze środków Starostwa Powiatowego na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Kołaczkowie.
 6. Przebudowa dróg gminnych w m. Pokojewo i Chrzanówek – 200 000 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budżet Województwa Mazowieckiego.
 7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie – Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 150 000 zł.
 8. Termomodernizacja garażu OSP w Kołaczkowie – Mazowieckie strażnice OSP 40 000 zł.
 9. Opracowanie dokumentacji przyłączenia budynku Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej do sieci gazowej – Mazowsze dla czystego powietrza 18 450 zł.
 10. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Opinogórze Górnej – Mazowsze dla sportu 90 280 zł.
 11. Mazowsze dla sołectw 2023 – budowa 31 lamp solarnych oświetlenia ulicznego, wykonanie zatoki autobusowej w Goździach, zagospodarowanie terenu ze stawem w Załużu-Imbrzykach – ok 85 000 zł.
 12. Mazowsze dla zwierząt –  zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt 5 421 zł.
 13. Remont drogi gminnej Łęki – Pajewo-Króle – Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych 578 491,27 zł.
 14. Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ w Dzboniu – dotacja celowa z budżetu państwa 48 000 zł.
 15. Dobudowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej – Polski Ład 2 340 000zł.
 16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opinogóra Dolna i Dzbonie – Polski Ład 2 850 000 zł.
 17. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna – Polski Ład 4 845 000 zł.
 18. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Przedwojewo – Polski Ład 630 000 zł.
 19. Kompleksowa termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Opinogórze Górnej – Polski Ład 900 000 zł.
 20. Odnowienie Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej – Polski Ład 294 000 zł
 21. Remont budynku użytku publicznego w Dzboniu – Polski Ład 392 000 zł.
 22. Modernizacja energetyczna centrum administracyjno – kulturalnego gminy Opinogóra Górna – etap II – Polski Ład 3 500 000 zł.
 23. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trętowie – Polski Ład 500 000 zł.
 24. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna (Chrzanówek ul. Kasztanowa, Janowięta – Wierzbowo, Elżbiecin – Czernice) – Polski Ład 4 000 000 zł.
 25. Odnowienie kościoła Przemienienia Pańskiego i Świętego Stanisława w Przedwojewie – Polski Ład 100 000 zł.
 26. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opinogóra Górna – Polski Ład 690 080 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej w roku 2023 pozyskał dofinansowania na następujące wydarzenia kulturalne:

 1. I Ogólnopolski Turniej Tańca Mażoretkowego „Złote Pióro” o Puchar Wójta Gminy Opinogóra Górna- dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (kwota dofinansowania 15.000,00 zł) 
 2. Gminne Dożynki – dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (kwota dofinansowania 15.000,00 zł) 
 3. Ekologiczny Piknik Rodzinny- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kwota dofinansowania 30.000,00)

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej:

 • Pozyskała używane książki z projektu poczytajmi.pl. W ramach tej inicjatywy otrzymała bezpłatnie rożne publikacje dla dzieci i młodzieży. Część książek została przekazana do szkolnych bibliotek na terenie gminy.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+ „ na lata 2021-2025

 • Ogłoszonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dla Klubu Senior+ w Dzboniu pozyskano z modułu II – zapewnienie funkcjonowania placówki – 48 000,00 zł.

2023 r. – Remonty

 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie.
 2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rembowie.
 3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i garażu OSP w miejscowości Kołaczków.
 4. Dostawa materiału na remont bieżący dróg gminnych.
 5. Prace remontowe i wyposażeniowe w obiektach świetlicowych realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zawody sportowe: – Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Wydarzenia kulturalne 2023 r. w gminie Opinogóra Górna

 1. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom;
 2. Uroczystość przekazania dla OSP w Dzboniu nowego, lekkiego samochodu pożarniczego
 3. 08.01.2023 r. Koncerty kolęd z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej Trzech Pokoleń w parafiach św. Zygmunta w Opinogórze Górnej oraz św. Gotarda w Pałukach.
 4. 13.02.2023-17.02.2023 r. organizacja cyklu zajęć i warsztatów dla dzieci z terenu gminy Opinogóra Górna w ramach ferii zimowych „Ferie z Kulturą”
 5. 05.03.2023 r. XXXII Gminny Koncert „Wszystko dla Pań” z okazji Dnia Kobiet
 6. 22.03.2023 r. Warsztaty kulinarne „Zdrowa Wielkanoc” dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Opinogóra Górna z Katarzyną Gubałą- doradcą kulinarnym, kucharzem w telewizyjnym programie „Pytanie na śniadanie, autorką książek kulinarnych.
 7. 01.04.2023 r. I Ogólnopolski Turniej Tańca Mażoretkowego „Złote Pióro” o Puchar Wójta Gminy Opinogóra Górna.
 8. 30.05.2023 r. Koncert ,,Kuźnia talentów”, z udziałem młodych, utalentowanych artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej.
 9. 07.06.2023 r. organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewana Nutka”
 10. 25.06.2023 r. Gminny Ekologiczny Piknik Rodzinny
 11. 17.07.2023 r.-23.07.2023 r. organizacja wakacyjnego wyjazdu do Zakopanego dla dzieci z terenu Gminy Opinogóra Górna.
 12. 07.08.2023 r.-11.08.2023 r. organizacja letnich półkolonii dla dzieci z gminy Opinogóra Górna
 13. 27.08.2023 r. Gminne Dożynki 2023 r. w Opinogórze Górnej
 14. 25.10.2023 r. Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka
 15. 27.10.2023 r. Jubileusz 20-lecia zespołu Melodia.
 16. 11.11.2023 r. Gminne Święto Niepodległości- Koncert „Dla Niepodległej”
 17. 23.11.2023 r. Gminne Święto Seniora
 18. 03.12.2023 r. Gminne Mikołajki dla dzieci z terenu Gminy Opinogóra Górna

Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej w 2023 r.

Wydarzenia kulturalne były organizowane na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka ściśle współpracowała ze szkołami podstawowymi z terenu gminy Opinogóra Górna, Klubem Senior+ w Dzboniu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Opinogórze Górnej, Muzeum Romantyzmu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.

Spotkania:

 1. Spotkanie z Joanną Stopczyńską ph. Herbaciana uczta (na podstawie książki „Herbaty ziołowe dla zdrowia i urody”) w ramach organizacji Święta Babci i Dziadka; spotkanie połączone z koncertem Biesiadne śpiewanki w wykonaniu Marty Sosnowskiej i Wojciecha Gęsickiego;

 2. Spotkanie z Tomaszem Szwedem, autorem książek dla dzieci;

 3. spotkanie z dr Aleksandrą Czarnewicz-Kamińską (dietetykiem, doradcą żywieniowym), autorką książki o prawidłowym żywieniu;

 4. Spotkanie z a Pawłem Beręsewiczem autorem książek dla dzieci i młodzieży (uczniowie klas VI i VII ze Szkół Podstawowych w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie) oraz – przy okazji spotkania – wycieczka do Muzeum Romantyzmu – zwiedzanie ekspozycji i muzealnej biblioteki;

 5. Spotkanie on-line z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży (uczniowie klas V ze Szkół Podstawowych w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie);

 6. Spotkanie z Iwoną Katarzyną Pawlak, aktorką filmową i teatralną; występ wokalny Joanny Kiszkurno;

 7. Cykl spotkań podróżniczych ph. „Opinogórskie wyprawy w nieznane” – 2 spotkania (Peru i Norwegia);

Spotkania z książką:

 1. Zorganizowanie 12. edycji wydarzenia – Narodowe Czytanie („Nad Niemnem” E.Orzeszkowa);
 2. Przeprowadzenie zajęć czytelniczych z grupami przedszkolnymi, uczniami kl. „0” ze Szkół Podstawowych w Woli Wierzbowskiej, w Kołaczkowie, w Opinogórze Górnej (głośne czytanie, warsztaty plastyczne) wraz z prezentacją oferty książkowej dla najmłodszych – 3 zajęcia;
 3. Głośne czytanie, prezentacja oferty książkowej dla najmłodszych czytelników – spotkanie z grupami przedszkolnymi w Szkole Podstawowej w Opinogórze Górnej – 3 zajęcia;
 4. Głośne czytanie, gra biblioteczna, poznanie oferty książkowej – spotkanie z dziećmi klasy II ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej – 2 zajęcia;

Zajęcia biblioterapeutyczne:

 1. Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku obrazkowego kamishibai – spotkanie z grupą dzieci 5 – 7 lat; spotkanie z grupą dzieci 10 – 11 lat – 2 zajęcia;

Konkursy:

  1. konkurs o tytuł Czytelnika Roku 2023;

  2. III Gminny konkurs ładnego czytania „Z książką za pan brat” (z udziałem dzieci i młodzieży mieszkających/uczących się na terenie gminy Opinogóra Górna);

  3. Gminne eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego z cyklu „Słowa Bliskie Młodym” oraz udział młodzieży w jego finale w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie;

  4. ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży – czytelników biblioteki za wzorowe czytelnictwo w roku szkolnym 2022/2023;

Warsztaty:

 1. warsztaty rysunkowe pod kierunkiem Rafała Kado – 16 spotkań;

 2. warsztaty ph. „Książkowe abc czyli o tym, jak powstaje książka” – spotkanie z przedstawicielkami Wydawnictwa BiS (w ramach akcji „Ferie z Kulturą”);

 3. warsztaty recytatorskie dla dzieci i młodzieży, prowadzenie Artur Zajt (aktor, rehabilitant zaburzeń głosu);

 4. wakacyjne warsztaty plastyczne dla dorosłych „Zainspirowane książką”;

 5. zorganizowanie wyjścia młodzieży z klas V ze szkół podstawowych z terenu gminy na warsztaty do Muzeum Romantyzmu – warsztaty kaligraficzne ph. „Pisać jak Zygmunt Krasiński”;

Wystawy:

 1. wystawa prac uczestników warsztatów rysunkowych, prowadzonych przez Rafała Kado;

 2. wystawa prac – rysunków Patrycji Malinowskiej, mieszkanki gminy, uczennicy Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej;

 3. wystawa prac – rysunków Michała Parypińskiego, czytelnika biblioteki;

 4. tunel/studnia z książek, reklamująca bibliotekę i czytelnictwo;

W 2023 roku w Klubie Senior+ w Dzboniu w 2023 roku zorganizowano następujące wydarzenia:

 1. Dzień Babci i Dziadka we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną,
 2. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 3. Dzień Kobiet – występ w Klubie Senior+ w Grudusku,
 4. Dzień Rodziny we współpracy z z Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gminnym Ośrodkiem Kultury,
 5. Dzień Dziecka we współpracy z GOPS – „Świetlica pod kasztanami”,
 6. Powitanie i pożegnanie lata z zaprzyjaźnionymi klubami,
 7. Udział w występach na dożynkach,
 8. Udział w Narodowym czytaniu,
 9. Zaduszki poetyckie wspólnie z GBP,
 10. Senioralia i Andrzejki organizowane z GOK,
 11. „Kolędowanie” wspólnie z GBP, GOK i GOPS,
 12. Wyjazdy do teatru i wyjścia do kina,
 13. Opinogórskie wyprawy w nieznane” spotkania przygotowane we współpracy z GBP,

oraz inne działania jakie odbywały się na terenie Gminy

  1. Zorganizowanie Gminnego Święta Rodziny (koncert życzeń, występy wokalne i recytatorskie dzieci i młodzieży z terenu gminy; recital piosenki literackiej w wykonaniu Marty Sosnowskiej i Wojciecha Gęsickiego.

  2. Zorganizowanie Zaduszek poetyckich (wieczór poetycki, występ wokalny Daniela Iwaszko);

  3. Zorganizowanie gminnych obchodów Święta Niepodległości;

  4. Zorganizowanie świątecznego spotkania dla mieszkańców gminy ph. „Świąteczne kolędowanie”;

  5. Mikołajkowy kiermasz książkowy dla czytelników biblioteki;

  6. Spotkanie edukacyjne z druhami OSP w Opinogórze Górnej (w ramach akcji „Ferie z Kulturą”);

  7. Spotkanie edukacyjne z policjantkami z KPP w Ciechanowie (w ramach akcji „Ferie z Kulturą”);

  8. Spotkanie edukacyjne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie z druhami z OSP w Kołaczkowie ph. „Bezpieczne wakacje”;

  9. Udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym Mała książka – wielki człowiek dedykowanym przedszkolakom, czytelnikom biblioteki (zorganizowanie akcji na terenie gminy – finansowanie upominków dla laureatów);

  10. Udział w organizacji Gminnych Dożynek;

  11. Prowadzenie strony internetowej i Facebooka biblioteki.

W 2023 roku w Klubie Senior+ w Dzboniu w 2023 roku prowadzone były również zajęcia muzyczne, taneczne, spotkanie z aktorką, rajdy rowerowe, treningi pamięci, warsztaty kulinarne, warsztaty antystresowe, spotkania z przedstawicielami Policji, ZUS, KRUS, zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe, zajęcia na basenie, spotkania z pracownikami Sanepidu i wyjazd do sanepidu, spotkanie z pielęgniarką, spotkania z konsultantkami firm kosmetycznych, wyjazd do Sejmu, wyjazd do Parku Nauki Torus w Ciechanowie, robienie stroików świątecznych, zajęcia z rękodzieła. Seniorzy wzięli również udział w Szkoleniu komputerowym z Agencji Rozwoju Mazowsza.

Źródło: informacja publiczna 26.01.2024, fot. Urząd Gminy w Opinogórze Górnej.

Previous ArticleNext Article