Do gminy Sońsk zaczyna płynąć błękitne paliwo

W zimny i pochmurny dzień 23 stycznia 2023 przed przedszkolem gminnym w Sońsku odbyło się uroczyste otwarcie sieci gazowniczej na terenie gminy.

Briefing prasowy z tej okazji rozpoczął wójt Gminy Sońsk witając Macieja Wąsika, posła na Sejm RP i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Emilię Banaszczyk – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie, kierownictwo Polskiej Spółki Gazownictwa z Kazimierzem Olszewskim, będącej wykonawcą inwestycji, dyrektor gminnego przedszkola, radnych gminnych, media oraz zaproszonych gości.

Ponurą aurę rozweselało tło – przedszkole z zimowymi dekoracjami w oknach i jaskrawym napisem na elewacji oraz tajemniczy wielki żółty karton na prezenty, owinięty błękitną wstążką.

Wójt podkreślił, że to dzień historyczny dla gminy, a nawet krok milowy w jej rozwoju. Nowa sieć gazownicza liczy 11 kilometrów. Dzięki nowej inwestycji gmina ma być atrakcyjniejsza dla inwestorów i przez to szybciej się rozwijać.

Dostęp do gazu ma też przyspieszyć rozwój budownictwa jednorodzinnego i w sposób oczywisty pozytywnie wpłynąć na ekologię i jakość powietrza w gminie opalanej dotąd przede wszystkim węglem, spalanym w starych piecach.

Minister Maciej Wąsik, Emilia Banaszczyk – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie i Jarosław Muchowski podczas konferencji prasowej w Sońsku.

Wójt Jarosław Muchowski podziękował posłowi Wąsikowi za wsparcie na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, podziękował też Oddziałowi Zakładu Gazowniczego w Warszawie. Podkreślił, że oddawana właśnie inwestycja jest pierwszym etapem gazyfikacji gminy i będzie ona nadal rozwijana. Dzięki pierwszemu etapowi inwestycji dostęp do błękitnego paliwa uzyskali mieszkańcy Bieniek-Karkut, Gołotczyzny i Sońska.

Minister Wąsik podkreślił, że jest posłem tej ziemi i cieszy się, że dziś tu jest, ponieważ tak właśnie widzi on wykonywanie mandatu poselskiego. Wspomniał, że kilka lat temu rozmawiał z wójtem, że aby gmina się rozwijała w szybszym tempie potrzebna jest jej gazyfikacja.

Podkreślił wsparcie Polskiej Spółki Gazownictwa, która jest inwestorem i będzie dostarczała błękitne paliwo dla mieszkańców gminy Sońsk. Oddawaną inwestycję określił mianem skoku cywilizacyjnego dla gminy.

Poruszył też wpływ sieci gazowej na rozwój gminy poprzez nowe inwestycje, ale także na wygodniejsze życie mieszkańców i bezpieczeństwo energetyczne. Płynące do Sońska paliwo nie będzie pochodziło z Rosji i nie będzie zależne od jej kaprysów, lecz będzie to gaz polski lub norweski.

Dyrektor Emilia Banaszak stwierdziła, że to pierwszy etap inwestycji i sieć będzie rozbudowywana. Na terenie gminy Sońsk leży 8 z 11 km gazociągu. Podłączono już pierwszych odbiorców, kolejni będą podłączani w ciągu roku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,5 mln zł.

Gazyfikacja każdej miejscowości to ogromne wyzwanie związane nie tylko z samą budową, ale również wcześniej z etapami konsultacji społecznych i projektowania sieci dystrybucyjnej. Dziś z sukcesem możemy poinformować o zakończeniu pierwszej części inwestycji. Tym bardziej, że ukończyliśmy ją ponad rok wcześniej niż wstępnie planowaliśmy – dodała Emilia Banaszczyk

Wójt Jarosław Muchowski dodał, że na gaz oczekują inne miejscowości w gminie, przede wszystkim Gąsocin i Soboklęszcz i uspokoił, że to nie koniec gazyfikacji gminy.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Sońsku, przed którym odbyło się spotkanie, podziękowała wójtowi i wszystkim zaangażowanym osobom. Praca w przedszkolu i komfort przebywania w nim dzieci znacznie się poprawił. Przedszkole ma teraz nową, bezobsługową kotłownię.

W ramach inwestycji Polska Spółka Gazownictwa do 11 kilometrowej sieci gazowej bezpośredni dostęp uzyskało co najmniej 131 nieruchomości. W pierwszym etapie zostały do niej przyłączone m.in. urząd gminy, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole i ośrodek kultury. W 2023 roku w oparciu o złożone wnioski planowane jest wybudowanie kolejnych przyłączy gazowych dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Na koniec poznaliśmy tajemnicę znajdującego się w tle żółto-błękitnego kartonu na prezenty. Po zdjęciu części pokrywającej jego górną część ku niebu wzniosły się błękitne baloniki symbolizujące paliwo gazowe, od tej chwili dostępne dla mieszkańców gminy. Było to symboliczne otwarcie tej nowej, potrzebnej inwestycji.

Wójt wyraził nadzieję, że gaz będzie płynął do mieszkańców gminy tak sprawnie, jak błękitne balony które przed chwilą uleciały z opakowania w chmury. Po chwili dzieci z sońskiego przedszkola podarowały osobom zaangażowanym w realizację inwestycji kolorowe kwiaty.

Komentarz wójta Muchowskiego dla portalu Ciech24.pl „Inwestycja budowy gazociągu do gminy Sońsk finansowana była w całości przez PSG. Cały proces zainicjowania przedsięwzięcia, jego uzgodnień, pozwoleń, decyzji o przyłączeniu w pierwszej kolejności budynków użyteczności publicznej, który warunkował całe zadanie wyszedł z inicjatywy Wójta Gminy Sońsk.

Zdecydowaliśmy się na podjęcie tych kroków aby rozpocząć proces budowy gazociągu wierząc, że jest to niezwykle potrzebne. Dziś już dwa obiekty są zasilane gazem ziemnym. Kolejne budynki użyteczności publicznej podłączymy wkrótce ale najważniejszym jest to, iż nasi mieszkańcy również z tej możliwości będą mogli skorzystać, oczywiście warunkując zasady określone przez PSG”.

Tekst: Dariusz Węcławski

Zdjęcia: Dorota Nasierowska

Zdjęcia z konferencji

Previous ArticleNext Article