Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Regimin kadencji 2024-2029

W poniedziałek 6 maja 2024 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Regimin w nowej kadencji. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się między innymi Poseł do Parlamentu Europejskiego Rafał Romanowski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Łukasz Cicholski, Kierownik KRUS Ciechanów Andrzej Berent, Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego poprzedniej kadencji Marek Marcinkowski, przedstawiciele gminnych jednostek i instytucji.

Posiedzenie otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Ryszard Dudziński, następnie radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych na kadencję 2024-2029 i złożyli uroczyste ślubowanie.

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin i Rada Gminy Regimin kadencji 2024-2029

Skład Rady Gminy Regimin w kadencji 2024-2029: Chojnacki Radosław, Czarnewicz Adam, Dudziński Ryszard, Gąska Joanna, Gralewski Adam, Humięcka Katarzyna, Jędrzejewski Radosław, Kobyłecka Monika, Książak Anna, Małecki Artur, Muszyński Dariusz, Olszewski Jacek, Przewłocki Mariusz, Sowiński Karol, Zadrożna Wioletta

Na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Jacka Olszewskiego, a Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Regimin został Radosław Chojnacki. Mariola Kołakowska złożyła ślubowanie i została zaprzysiężona na Wójta Gminy Regimin na lata 2024-2029.

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin:

„Odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Regimin, na której radni oraz ja złożyliśmy ślubowanie. Jest to rozpoczęcie nowej kadencji, nowego rozdania. Liczę na szeroką współpracę z nową Radą Gminy Regimin. Liczę na dalszą współpracę z mieszkańcami, a także na współpracę ze stowarzyszeniami, wszystkimi instytucjami i wszystkimi, którzy zechcą pomagać nam w rozwoju naszej gminy.

Chciałabym wspólnie z radnymi, dokończyć inwestycje, które rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji i mamy zobowiązania, mamy podpisane umowy na realizację tych wszystkich zamierzeń. Ale też mamy w planach nowe inwestycje i mam nadzieję, że obecna Rada Gminy przychyli się do tych naszych pomysłów i umożliwi kontynuowanie dalszego rozwoju, dalszych pomysłów.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za udzielony mi mandat zaufania, za to, że mnie wybrali, że docenili moją pracę i zawsze powtarzam, że Urząd Wójta to jest służba i chciałabym dalej służyć naszym mieszkańcom i dalej rozwijać naszą piękną gminę Regimin.”

Komentarz Rafała Romanowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego:

„Nowa kadencja nowej Rady Gminy Regimin – mojej rodzinnej gminy. Tym bardziej gratuluję Pani Wójt, która już sprawowała ten urząd, która zapisała się złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o historię naszej gminy, bo poprzednia kadencja to są inwestycje na poziomie ponad 40 mln zł. W porównaniu z poprzednimi latami to jest olbrzymi skok cywilizacyjny dla tej gminy, więc to jest olbrzymi sukces. Ten wybór przypieczętowany właśnie podczas wyborów. Mieszkańcy zdecydowali o wyborze właśnie Pani Wójt.

Serdeczniej jej gratuluję, gratuluję również radnym, nowo wybranym organom Rady Gminy Regimin, czyli Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu. Będą konstytuowały się również komisje Rady Gminy. Olbrzymie wyzwanie, inwestycje, które są już rozpoczęte, które są zobligowane umowami, więc Pani Wójt nałożyła na siebie naprawdę zacny harmonogram rozwoju naszej gminy – mojej gminy rodzinnej.

Tym bardziej cieszę się, że mogłem mieć udział właśnie w pozyskiwaniu choćby środków zewnętrznych na rzecz naszej społeczności lokalnej gminy Regimin i tak jak wspomniałem, jeszcze raz serdecznie gratuluję Pani Marioli Kołakowskiej tego ślubowania, tego, że będzie sprawowała kolejną kadencję ten urząd w latach 2024-2029. Na pewno to gwarantuje rozwój naszej gminy Regimin.”

Uroczysta Sesja Rady Gminy Regimin – 6 maj 2024

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article