IX Gala Wolontariatu 2019

W dniu 5 grudnia 2019r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. W ten wyjątkowy wieczór w pięknych wnętrzach hotelu Atena odbyła się IX uroczysta Gala z tej okazji. Galę poprowadziła Edyta Szewczyk, która serdecznie powitała wszystkich gości.

 

Uroczysta Gala Wolontariatu jest już ciechanowską tradycją i doskonałą okazją do świętowania w tym niezwykłym gronie wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych i społeczników, którzy działają na rzecz naszej lokalnej społeczności. Poświęcają swój czas dla dzieci, osób starszych, ludzi niepełnosprawnych, zwierząt, animują wydarzenia z dziedziny sportu, kultury i edukacji. Wszystkie te osoby łączy jedna wspólna rzecz – swoje działania prowadzą wolontariacko z potrzeby serca.

 

Na święcie wszystkich ludzi o dobrych sercach pojawił się Prezydent Miasta Ciechanów – Krzysztof Kosiński, który w swoim oficjalnym przemówieniu podkreślił rolę wolontariatu jako kluczową dla społeczności lokalnej.

 

Dzięki Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat oraz Urzędowi Miasta uroczysta Gala mogła się odbyć. Serdeczne podziękowania skierowano w stronę pani Anety Młyńskiej – właścicielki hotelu Atena oraz Doroty Sokołowskiej – dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B – bo to dzięki zaangażowaniu pracowników i podopiecznych ŚdSu wszyscy wyróżnieni wolontariusze otrzymali piękne upominki.

 

Odznaczeni zostali nie tylko wolontariusze, ale i lokalne firmy, które wspierają działania NGO.

 

Odznaczone zostały 3 lokalne firmy: Figura Centrum Pięknego Ciała Dorota Macioch-Kowalska, Intur Krzysztof Ostromecki, Dark Side Art Studio tatuażu Marcin Krajewski.

 

Następnie wyróżnieni zostali najmłodsi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (Dominika Kowalczyk, Paweł Kowalczyk), ze Szkoły Podstawowej Nr 7 (Anna Stawińska, Olga Kosewska), ze Szkoły Podstawowej Nr 3 (Nikola Jakubiak, Adrianna Miechowska, Maja Wiśniewska), ze Szkoły Podstawowej Nr 5 – Kaja Grzelak, ze szkoły Podstawowej STO (Zofia Dmochowska, Marcel Grzelak, Aleksander Kraskowski).

 

Kolejno odznaczona została wolontariacka młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego PUL (Anna Kozłowska, Magdalena Miłoszewska), z I Liceum Ogólnokształcącego (Alicja Szemplińska, Patryk Skowroński, Kinga Godlewska, Julita Witkowska), z Zespołu Szkół Nr 3 (Katarzyna Suchecka, Aleksandra Lenart, Adrianna Pytel, Justyna Perkowska), z Środowiskowego Hufca Pracy (paulina Leśnikowska, Mariusz Kownacki, Kacper Malinowski), z Zespołu Szkół Nr 2 (Magdalena Trentowska, Aleksandra Zajkowska, Kinga Chylińska), z Zespołu Medycznych Szkół Policealnych (Jolanta Gronkiewicz, Joanna Kruk), z Zespołu Szkół Technicznych (Laura Tomaszewska, Wiktoria Pniewska, Wiktoria Uliczna).

 

Po uhonorowaniu dzieci i młodzieży podziękowania zostały wręczone dorosłym, którzy działają na rzecz dzieci i młodzieży. Pomagają im, wspierać ich rozwój, pokazują, że są ważni, że mogą wiele osiągnąć. Podziękowanie otrzymali: Magdalena Grelik-Grodecka, Ewa Kun i Marcin Pietrzak wspierających dzieci ze Stowarzyszenia Autentyczni, Zofia Majkowska, Jacek Piekut i Jadwiga Paprocka wspierających podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Alicja Kaszubowska, Bożena Wernik i Bożena Mierzwa ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Tęczowy Świat”, Katarzyna Kwaśniewska, Katarzyna Piotrowska i Beata Zielińska działających na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wyróżnienie również otrzymali przedstawiciele Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni.

 

Ponadto odznaczenia otrzymali: Agnieszka Kościelska, Mikołaj Żbikowski, Zofia Pietrzak, Marianna Staniszewska wspierająca działania realizowane przez Towarzystwo Walki z Kalectwem, Joanna Urbanowska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Ilona Kowalska z Brygady Szpiku, Jacek Pawlak, Iwona Szwejkowska, Korol Makijonko wolonatriusze Banku Żywności, Janina Janakakos-Szymańska, Katarzyna Szmit, Marzena Lentowszczyk które wspierają działania środowisk senioralnych w ramach Ciechanowskiej Rady Seniorów, Halina Prusik, Bogumił Ziemiecki, Teresa Rubanik ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Małgorzata Malinowska, Paweł Kowalski działających w Polskim Czerwonym Krzyżu, Tomasz Chmielewski wolontariusz wspierający podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Olga Kierzkowska, Ewelina Kwasiborska, Jolanta Teklińska, Bogumiła Pyzara wolontariuszki projektów Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości realizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna, Marzena Suchecka, Sylwia Rykowska działających na rzecz podopiecznych Stowarzyszenie Serce Matki, Robert Klimkowski, Katarzyna Michalska, Barbara Derbin wspierających podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnych i ich Rodzinom Lepsze Jutro, Aneta Klimkiewicz, Małgorzata Szmit organizatorki Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Elżbieta Bojko, Waldemar Nowakowski – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wolontariusze Ole Karter FG, przedstawicieli motocyklistów.

 

Kolejna grupa nagrodzonych to osoby działające w obszarze sportu: Małgorzata Kowalczyk, Wioletta Białorucka i Patryk Nieznański ze Stowarzyszenia Mazovia Proactiv, Andrzej Mosieja, Sławomir Kubiński, Dariusz Płoski z TKKF Promyk.

 

Nie zabrakło nagrodzonych wolontariuszy, którzy pomagają zwierzętom, tym małym i tym większym, bezdomnym, chorym, skrzywdzonym. Edukują jak chronić przyrodę i otaczające nas środowisko. Wyróżnienie otrzymali: Edward Sacherski, Tomasz Dróżdź, Maja Dygul-Nastaszyc z Ligi Ochrony Przyrody, Karolina Szymańska, Olga Kruszyńska Mateusz Misztal ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie. Anna Wenerowicz, Katarzyna Szafran-Borowy, Sylwia Suwisz ze Stowarzyszenia Pies i Spółka, Beata Trojanowska która wspiera bezdomne koty.

 

Ostatnią nagrodzoną grupą byli artyści, poeci, pisarze i plastycy. Wyróżnienia otrzymali: Ewa Puternicka, Stefan Żagiel, Wojtek Gęsicki ze Stowarzyszenia Artystów Polskich, Urszula Nadulska, Anna Kosewska, Małgorzata Ostromecka z grupy SAP-ART., Stanisław Jędrzejewski, Piotr Leśniewski, Maja Milczarek z Orkiestry dętej OSP.

 

Tego wieczoru organizatorzy chcieli podziękować wszystkim gościom za zaangażowanie pięknym koncertem i zaprosili wokalistkę Monikę Urlik – skrzypaczka, dyrygent chóralny, kompozytorka i autorka tekstów.

 

 

 

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

 

 

Previous ArticleNext Article