Koncert kolęd i pastorałek w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Wieczorem 9 stycznia 2023 roku w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie miał miejsce koncert kolęd i pastorałek.

Obecni w kawiarni samorządowcy powiatu ciechanowskiego oraz powiatów ościennych oklaskiwali młodą i uzdolnioną ciechanowską wokalistkę Małgosię Pilzak, która dotarła do półfinału II edycji „Młodzi Artyści Śpiewają Festiwal 2022” organizowanego przez Fundację Młodzi Artyści.

Oficjalną część spotkania otworzyła poseł na Sejm RP Anna Cicholska witając samorządowców z powiatu ciechanowskiego i mławskiego. Na wstępie usprawiedliwiła nieobecność nowego starosty Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, który doznał problemów zdrowotnych. Powitała natomiast przewodniczącego rady powiatu Sławomira Morawskiego i wicestarostę Marka Marcinkowskiego, zastępujących starostę.

W dalszej części wystąpienia poseł Anna Cicholska wyraziła swoją radość z powiatowej koalicji PSL z PiS i pogratulowała obecnym przedstawicielom władz powiatowych powrotu do dawnej współpracy. Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji w powiecie ciechanowski sprawowała władzę koalicja PSL-PiS ze Sławomirem Morawskim jako starostą. Zadeklarowała też wsparcie dla nowych władz w powiecie ciechanowskim, nawiązując do ich spotkania w dniu dzisiejszym z wicewojewodą mazowieckim.

Następnie poseł Anna Cicholska powitała starostę, przewodniczącego rady powiatu i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z Mławy. Nawiązała też do wyśmienitej współpracy z PSL, kiedy była w radzie powiatu przewodniczącą komisji budżetowej i wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej, kiedy starostą był Sławomir Morawski. Wspominała bardzo dobrą współpracę z ówczesnym starostą, szczególnie w zakresie inwestycji drogowych.

Poseł powitała też sekretarza struktur PiS Cezarego Bobowskiego, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Annę Żebrowską, wójtów gmin Sońsk Jarosława Muchowskiego i Gołymin – Ośrodek Adama Piotra Budka, dyrektora Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie Marka Rutkowskiego, przedstawicieli Związku Piłsudczyków, przedstawicieli delegacji z Żuromina oraz kierownika z państwowej spółki Energa Operator.

Po powitaniach poseł Anna Cicholska wzniosła noworoczny toast, życząc zgromadzonym pokoju i spokoju oraz zdrowia, po czym zachęciła zebranych do częstowania się napojami i ciastem. Podkreśliła, że żyjemy w trudnych czasach, w których jednak trzeba sobie poradzić. W kolejnej części wieczoru na scenę weszła Małgosia Pilzak, która zaśpiewała kolędy i pastorałki.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article