Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ciechanowie w ramach rocznicy obchodów Święta 11 Pułku Ułanów Legionowych im. marsz. Edwarda Rydza Śmigłego w dniu 24 kwietnia 2024 r. zorganizowało koncert patriotyczny w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Jak powiedział szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie ppłk Artur ŁĘCKI:

11 Pułk Ułanów Legionowych przez całe dwudziestolecie międzywojenne stacjonował w koszarach przy ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowie i na trwałe wpisał się w historię miasta i jego mieszkańców. Pułk ten miał swe święto zawsze w pierwszą niedzielę po 19-tym kwietnia na pamiątkę oswobodzenia Wilna w Niedzielę Wielkanocną 19 kwietnia 1919r.

24 kwietnia to data nieprzypadkowa, pierwsza rocznica wejścia w życie Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. To już rok funkcjonowania Wojskowego Centrum Rekrutacji po zmianach Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. Nowa ustawa zniosła aż 14 ustaw dotyczących wojska.

Jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Koncert dla pełnej sali widowiskowej wykonała Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Publiczność mogła usłyszeć pięknie wykonane utwory pochodzące ze słynnych seriali i filmów o tematyce wojennej, dwudziestolecia międzywojennego i powstania warszawskiego.

Zdjęcia z koncertu

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article