Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

W niedzielę 23 kwietnia 2023 r. w Ciechanowie świętowano uroczystości upamiętniające 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Uroczystość rozpoczęła się od odprawienia Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa w Ciechanowie (fara).

Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

Dalsza część uroczystości odbywała się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie, gdzie został odczytany rys historyczny, który mówi:

11 Pułk Ułanów Legionowych przez całe dwudziestolecie międzywojenne stacjonował w koszarach przy ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowie i na trwałe wpisał się w historię miasta i jego mieszkańców. Pułk ten miał swe święto zawsze w pierwszą niedzielę po 19-tym kwietnia na pamiątkę oswobodzenia Wilna w Niedzielę Wielkanocną 19 kwietnia 1919r.

Po odśpiewaniu hymnu Polski delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu organizacji: Stowarzyszenie Żołnierzy i Ich Rodzin oraz Szwadronów Mundurowych w Barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie oraz Urząd Miasta Ciechanów.

W przygotowanie obchodów włączył się również Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio, Miejska Orkiestra Dęta OSP, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie oraz stowarzyszenia rekonstruktorów historycznych.

Zdjęcia z uroczystości

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article