Powiat ciechanowski zbuduje „Centrum Opieki Wytchnieniowej”

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku w DPS Kombatant w Ciechanowie odbyła się konferencja prasowa. Dotyczyła ona budowy „Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”.

Konferencję rozpoczęła poseł na Sejm RP Anna Cicholska, która przedstawiła pozostałych uczestników. Byli nimi: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Karaś reprezentująca starostę Joannę Potocką-Rak, dyrektor DPS Kombatant Dariusz Marchlewski oraz szef powiatowego klubu radnych PiS Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

6 grudnia 2022 roku samorząd powiatu ciechanowskiego otrzymał informację o dofinansowaniu tego zadania w wysokości 3.252.098,50 PLN z Rządowego Funduszu Solidarnościowego, w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. Całkowita wartość zadania wynosi 4,6 mln PLN. Pozostała kwota będzie zabezpieczona w powiatowym budżecie.

Konferencja prasowa Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie.

Powstanie bardzo nowoczesna placówka połączona z DPS. Będzie ona służyła rodzinom Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego, które zajmują się w swoich domach i mieszkaniach osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Umożliwi to członkom rodziny pracę zawodową i wytchnienie od ciągłej opieki i czynności pielęgnacyjnych. Ułatwi też załatwianie spraw urzędowych i innych, na które rodzinom i opiekunom brak czasu.

Osoby te można będzie powierzyć nowej placówce nie tylko na dzień, a nawet na 3-4 tygodnie, aby osoby opiekujące się mogły wyjechać na potrzeby im odpoczynek. Zdarzają się też sytuacje losowe, kiedy jedyni opiekunowie osób niepełnosprawnych trafiają do szpitala. Dzięki placówce, osoby niepełnosprawne nie pozostaną w takiej sytuacji bez opieki i pomocy. Będzie to pierwsza i na razie jedyna tego typu placówka na terenie naszego powiatu.

Anna Karaś, dyrektor PCPR podkreśliła, ze 14% mieszkańców powiatu ciechanowskiego to osoby z różnymi formami niepełnosprawności i te statystyki rosną. Dlatego też tego typu placówka jest w powiecie niezbędna i bardzo oczekiwana zarówno przez same osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny oraz opiekunów potrzebujących odrobinę wytchnienia i odpoczynku. Wynika to z obserwacji i rozmów prowadzonych przez pracowników PCPR.

Dyrektor DPS Kombatant Dariusz Marchlewski stwierdził, że często spotyka się z rodzinami osób niepełnosprawnych, które pytają, czy mogą taką osobę zostawić na kilka godzin lub dni w DPS. Placówka oczywiście nie może tego robić ze względów statutowych, natomiast nowe centrum umożliwi również taką formę działalności. Dyrektor Marchlewski również podkreślił potrzebę budowy i funkcjonowania takiego centrum na terenie powiatu.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS, podziękował za wsparcie poseł Cicholskiej i zapewnił o wsparciu przez radnych tej cennej inicjatywy. Potwierdził on też, że spotykając się z mieszkańcami powiatu, słyszy powtarzające się głosy o potrzebie takiej opieki wytchnieniowej dla rodzin zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.

Poseł Anna Cicholska poprosiła dyrektorów PCPR i DPS Kombatant o śledzenie możliwości dofinansowania inicjatyw skierowanych dla osób niepełnosprawnych i zgłaszania ich do niej na bieżąco, aby mogła je wspierać.

Program „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” ogłoszono w maju 2021 roku. Koordynuje go Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article