Konferencja w Opinogórze – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wyniki…

14 lipca 2023 odbyła się konferencja Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji – Anny Ewy Cicholskiej. Tematem konferencji były wyniki naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wśród beneficjentów znalazły się również samorządy z Północnego Mazowsza.

Wydarzenie zorganizowane zostało przed kościołem parafialnym św. Zygmunta w Opinogórze Górnej. Miejsce to nie jest przypadkowe, ponieważ świątynia ta znalazła się pośród wielu obiektów sakralnych, które otrzymały dotację na renowację ze środków rządowych.

Konferencja prasowa 14 lipiec 2023 r.

W konferencji wzięli udział samorządowcy oraz proboszczowie z powiatu ciechanowskiego oraz przasnyskiego (od lewej strony):

 • Adam Piotr Budek – Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek.
 • ks. Zbigniew Rembała – nowy proboszcz parafii św. Zygmunta w Opinogórze Górnej.
 • Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm VIII i IX kadencji.
 • Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna.
 • Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego.
 • ks. Krzysztof Kujawa – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem.
 • Michał Szczepański – Wójt Gminy Krasne.

Spotkanie rozpoczęła poseł Anna Ewa Cicholska, która podziękowała w imieniu mieszkańców subregionu ciechanowskiego za przyznane środki rządowe. Pokreśliła przy tym, że większość środków trafiło na renowację kościołów Północnego Mazowsza, ponieważ ponad 90% zabytków tego regionu to właśnie obiekty sakralne. Przykładami są świątynie w Opinogórze, Krasnem, Gołyminie czy też Katedra Płocka, która otrzymała około 3,5 mln zł na renowację.

Zaznaczyła przy tym, że dotacja została przeznaczona nie tylko na renowację kościołów ale również innych zabytków, takich jak siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, budynek po szkole podstawowej w Dzboniu, średniowieczne grodzisko w Grudusku. Następnie poprosiła o zabranie głosu przedstawicieli samorządów, które otrzymały dotacje:

Nowy proboszcz parafii św. Zygmunta w Opinogórze Górnej – ks. Zbigniew Rembała:

podziękował za przyznane środki finansowe na renowację kościoła opinogórskiego oraz podkreślił, jak ważne jest przywracanie świetności tego typu obiektów.

Wójt Gminy Opinogóra Górna – Piotr Czyżyk:

Do podziękowań przyłączył się Piotr Czyżyk, który zapowiedział, że dzięki dotacji ukończony zostanie ostatni etap prac związanych z odrestaurowaniem kościoła. Kolejnym obiektem z terenu gminy, który otrzymał dotację jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Dzboniu, w którym znajduje się między innymi siedziba Klubu Seniora.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Jan Andrzej Kaluszkiewicz:

Kolejnym samorządowcem, który zabrał głos był Starosta Powiatu Ciechanowskiego, który poinformował o otrzymaniu około 232 tys. zł na ratowanie zabytków. Pieniądze zostaną wykorzystane na wymianę pokrycia dachowego oraz odmalowanie drugiego piętra w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

Starosta przyznał, że bez przyznanej dotacji wykonanie tego remontu byłoby bardzo trudne, a dzięki niemu łatwiejsza będzie ochrona zbiorów biblioteki przed zniszczeniem.

Wójt Gminy Gołymin – Ośrodek – Adam Piotr Budek:

Gmina ta otrzymała ponad milion zł na wymianę dachu na zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, który został uszkodzony w trakcie ubiegłorocznych nawałnic. Samorządowiec podkreślił, że tego typu remonty są szczególnie trudne ze względu na utrzymanie technologii sprzed wielu lat oraz niewielką liczbę specjalistów, pracujących w takiej technologii.

Zwrócił również uwagę jak ważne dla społeczeństwa jest utrzymanie tego typu zabytków w odpowiednim stanie.

ks. Krzysztof Kujawa – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasnem:

Przypomniał jak cennym obiektem historycznym jest zabytkowy kościół. Proboszcz od lat pozyskuje środki finansowe by świątynia nabierała blasku, a dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwoli na zakończenie trzeciego etapu renowacji kościoła, dotyczącego naw bocznych i ścian zewnętrznych, mającego na celu przede wszystkim ochronę zabytkowych fresków z 1747 roku namalowanych przez Sebastiana Ecksteina.

Michał Szczepański – Wójt Gminy Krasne:

Podkreślił, że wspieranie renowacji zabytków przez programy rządowe jest niezwykle istotne. Znajdujące się na terenie gminy: kościół nazywany Wawelem Północnego Mazowsza, zespół parkowo-pałacowy ze stadniną koni czy kościół w Zielonej nie miałyby szans na poprawę stanu technicznego bez tak dużych środków. Podziękował przy tym proboszczowi parafii Krasne, za zaangażowanie w pozyskiwanie środków, dzięki którym kościół z roku na rok pięknieje.

Przy okazji samorządowiec odpowiedział na pytanie dziennikarzy dotyczące zabytkowego parowozu, który trafił do Ciechanowa w ramach podpisanej przez miasto umowy użyczenia z gminą Krasne. Pomimo, że umowa wygasa z końcem 2024 roku, ciuchcia tak bardzo wpisała się w krajobraz miasta, że dobrze by było gdyby została tam na zawsze. Czy się tak stanie? Czas pokaże…

Anna Ewa Cicholska – poseł na Sejm VIII i IX kadencji, tak podsumowała konferencję:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostaną przeznaczone dla:

Powiat ciechanowski:

 • Gołymin – 1 009 400,00 – remont poszycia dachu i stropu kościoła św. Jan Chrzciciela
 • Grudusk – 686 000,00 – remont ogrodzenia średniowiecznego grodziska
 • Grudusk – 294 000,00 – renowacja ścian kościoła w Grudusku
 • Opinogóra Górna – 294 00,00 – odnowienie kościoła najświętszej Maryi Panny
 • Opinogóra Górna – 392 000,00 – remont zabytkowego budynku w Dzboniu
 • Regimin – 997 640,00 – remonty i renowacja kościołów w Zeńboku, Koziczynku i Lekowie
 • Sońsk – 1 176 00,00 – prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła w Sońsku
 • Powiat ciechanowski – 231 476,00 – nowe pokrycie dachowe na zabytkowym budynku Biblioteki Powiatowej

Powiat mławski

 • Strzegowo – 1 000 000,00 – zachowanie dziedzictwa Parafii św. Anny
 • Szreńsk -150 00,00 -renowacja i przebudowa mogił Żołnierzy Nieznanych
 • Wieczfnia Kościelna – 784 000,00 – renowacja i prace konserwatorskie kościołów w Grzebsku, Kuklinie i Wieczfni Kościelnej
 • Wiśniewo – 490 000,00 -Modernizacja terenu przy kościele św. Doroty w Bogurzynie
 • Mława – 975 100,00 -Realizacja prac konserwatorski w kościele p.w Świętej Trójcy

Powiat żuromiński

 • Żuromin – 833 00,00 -remont kościoła p.w św. Wawrzyńca w Poniatowie
 • Kuczbork Osada – 250 000,00 – renowacja kościoła p.w. św. Józefa w Sarnowie

Powiat przasnyski

 • Chorzele – 196 000,00 – prace przy zabytkowym zespole ‘’ Łysa Góra ‘’ z epoki żelaza
 • Chorzele – 784 000,00 – remont dachu w kościele w Chorzelach
 • Czernice Borowe – 1 127 000,00 – prace remontowe i renowacyjne kościołów w Rostkowie, Węgrze i Czernicach Borowych
 • Jednorożec – 588 00,00 – prace remontowe w drewnianym kościele w Parciakach
 • Krasne – 980 000,00 – wymiana pokrycia dachowego w kościele w Krasnem
 • Krzynowłoga Mała – 999 600,00 – prace konserwatorsko – remontowe kościołów w Skierkowiźnie i Krzynowłodze.
 • Gmina Przasnysz – 942 342,82 – budowa i modernizacja infrastruktury w parku podworskim w Lesznie
 • Powiat przasnyski – 1 186 000,00 -Prace remontowe, konserwacyjne i restauratorskie w kościele pw. św. Stanisława Kostki i w zespole klasztornym w Przasnyszu

 

Źródło: informacje o przyznanych finansach – Facebook.com/AnnaEwaCicholska

Previous ArticleNext Article