Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – dotyczy sytuacji w Ukrainie

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka – Rak zwołała posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w dniu 28 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej starostwa.

Zostali zaproszeni między innymi, przedstawiciele Gmin, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, Powiatowej Policji w Ciechanowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie, Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas spotkania zostały omówione procedury współdziałania oraz możliwości udzielenia wsparcia przez samorządy dla potencjalnych obywateli Ukrainy. Najważniejsze ustalenia, które zapadły podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego to:

  • Utworzenie centralnej zbiórki dla Ukrainy koordynowana, prowadzona, i realizowana przez PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie na terenie powiatu ciechanowskiego
  • Przygotowanie magazynu centralnego na zbiórkę darów dla Ukrainy
  • Utworzenie jednolitego systemu informacyjnego dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających na teren powiatu ciechanowskiego
  • Organizacja dodatkowych miejsc pobytu czasowego dla obywateli Ukrainy
  • organizacja systemu pieczy zastępczej dla dzieci z Ukrainy

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: tekst – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article