Konferencja prasowa z udziałem Starosty Powiatu Ciechanowskiego

W dniu dzisiejszym 9 lutego 2023 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów i Starosty Powiatu Ciechanowskiego – Jana Andrzeja Kaluszkiewicza.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Jan Andrzej Kaluszkiewicz

Podczas konferencji prasowej Starosta Powiatu Ciechanowskiego odczytał komunikat o poniższej treści który publikujemy:

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Powiatu i lokalnych mediów tzw., stanem otwarcia Powiatu Ciechanowskiego, informuję że kwota roszczeń kierowanych do Powiatu Ciechanowskiego na chwilę obecną wynosi ok. 15 mln zł.

Tylko w jednej sprawie, tj. w przypadku powództwa Spółki Ostrada został wydany nieprawomocny wyrok. Sprawa dotyczy roszczenia o nieprawidłowo naliczone kary umowne. 

Pozostałe sprawy są w toku na różnych etapach postępowania sądowego, od zawezwania do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, poprzez postępowanie dowodowe, też na różnych etapach.

Zawezwania do prób ugodowych i powództwa wnieśli wobec Powiatu Ciechanowskiego m.in Paweł Goc prowadzący działalność gospodarczą pd firmą Paweł Goc Brukarstwo, BUDIMEX SA, Andrzej Dusiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi projektowe Andrzej Dusiński.

Wszystkie postępowania sądowe, w których kierowane są wobec Powiatu Ciechanowskiego bardzo wysokie roszczenia finansowe dotyczą roszczeń związanych z prowadzonymi przez Powiat Ciechanowski w latach 2019 – 2022 inwestycjami.

W sprawach w których nie wydano jeszcze wyroku informowanie o szczegółach jest przedwczesne gdyż mogłoby mieć negatywny skutek dla toku postępowania. Powiat podejmuje i podejmie w każdej sprawie stosowne do przedmiotu powództwa i etapu postępowania działania prawne w celu obrony interesów Powiatu.

W przypadku uznania, że roszczenia kierowane wobec Powiatu Ciechanowskiego wynikają z zaniedbań lub naruszeń prawa konkretnych osób, które reprezentowały Powiat Ciechanowski – będziemy podejmować wobec tych osób działania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz karnej i stosownie do okoliczności – odszkodowawczej.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Informacje prasowe podczas konferencji prasowej.

Previous ArticleNext Article