O planach samorządu gminy Sońsk na rok 2023 opowiada wójt Jarosław Muchowski

Z wójtem Jarosławem Muchowskim rozmawiał Dariusz Węcławski.

DW: Jakie najważniejsze inwestycje i wydarzenia zostały wykonane w gminie w ubiegłym roku?
JM: Zapewne są to inwestycje w infrastrukturę sportową jak budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie, budowa licznych odcinków dróg na terenie gminy, budowa sieci wodociągowych oraz wielu innych. Wszystkie inwestycje są nam potrzebne i na wszystkie czekamy z niecierpliwością.

DW: Jakie są najpilniejsze potrzeby gminy w przyszłości?
JM: Oczywiście samorząd to organizm, który ma swoje potrzeby i one również się zmieniają. Zapewne są to potrzeby związane z budową dróg, inwestycjami w ochronę środowiska i klimatu, inwestycje wod-kan, inwestycje teleinformatyczne, czy infrastrukturę szkolną i sportową.

DW: Jakie inwestycje planowane są w 2023 roku?
JM: Rok 2023 to niezwykle owocny rok. Rozpoczynamy budowę targowiska gminnego w Gąsocinie, hali sportowej w Sońsku, skateparku w Gołotczyźnie, żłobka gminnego w Sońsku, licznych odcinków dróg, termomodernizacji budynków publicznych i wielu innych.

DW: Czyli ambitne plany. A jakie najważniejsze wydarzenia odbędą się w 2023 roku?
JM: Zapewne będą to wydarzenia społeczno-kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie pod kierownictwem Pani Dyrektor Doroty Nasierowskiej. Będzie to ciekawy rok ze względu na wydarzenia kulturalne jednak dziś nie zdradzę, co nas czeka.

DW: Rozumiem, niespodzianki lepiej smakują. Czy gmina wykorzystywała w ostatnich latach środki zewnętrzne na inwestycje i rozwój?
JM: Gmina Sońsk pozyskuje ogromne środki finansowe ze wszelkich dostępnych instrumentów finansowych oraz programów. Są to środki krajowe, samorządowe czy też środki unijne.

DW: Czy gmina będzie w roku 2023 wykorzystywała środki zewnętrzne na inwestycje i rozwój?
JM: Oczywiście. Jak co roku będziemy aktywnie pozyskiwać środki finansowe ze wszelkich możliwych źródeł w celu realizacji planowanych zadań.

DW: Jak wójt ocenia rozwój gminy w okresie ostatnich czterech lat?
JM: To niezwykle owocny okres dla rozwoju naszej gminy. W tym miejscu należy wskazać ogromną pracę, jaka została wykonana przeze mnie oraz zespół moich współpracowników, bez których nie byłoby to możliwe. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój, liczne inwestycje, a także coroczne zmniejszanie zadłużenia gminy, które na koniec roku 2023 wyniesie planowo tylko 1,7 mln zł.

DW: Dziękuję za rozmowę.
JM: Dziękuję i pozdrawiam mieszkańców gminy Sońsk i wszystkich czytelników portalu Ciech24.pl

Źródło: zdjęcie – Facebook Jarosław Muchowski

Previous ArticleNext Article