Koronawirus – nowe zasady: 10-dniowa kwarantanna i brak testów

Nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Zobacz, co się zmieniło…

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia dotyczące nowych zasad zwalniania z izolacji oraz kwarantanny w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

Co się zmieniło?

  • obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną oraz po powrocie z zagranicy chodzi o cudzoziemców spoza Unii Europejskiej została skrócona do 10 dni z 14 dni,
  • nie będzie konieczności wykonania testów,
  • osoby skierowane do izolacji domowej najpóźniej siódmego dnia dostaną SMS-a z informacją, by skontaktowały się z lekarzem POZ, by dowiedzieć się o czasie trwania izolacji,
  • powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta,
  • lekarz może zwolnić z izolacji osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów,
  • osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę,
  • u osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony do 20 dni.

Ponadto:

  • nie stosuje się obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia (wcześniej było do 4 roku życia).
  • nie stosuje się obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Rozporządzenia weszły w życie 2 września 2020 r. Zmiany dostosowują sposób odbywania kwarantanny i izolacji pacjenta zakażonego do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i postulatów lekarzy.

Źródło:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

 

Previous ArticleNext Article