Ogólnopolska akcja bezpieczeństwa w wodzie i nad wodą na kąpielisku Krubin w Ciechanowie.

W dniu dzisiejszym 06.07.2021 o godz. 11.00 na kąpielisku Krubin w Ciechanowie realizowana była ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Temat akcji to:

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Komenda Powiatowej Policji w Ciechanowie we współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym realizowała promocyjną akcję bezpieczeństwa nad wodą.

W programie przewidziano symulację akcji ratunkowej podejmowanej wobec osoby tonącej, prezentację technik ratunkowych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiednich zachowań w przypadku nagłych zdarzeń nad wodą. Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali konkursy z nagrodami.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article