Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK

W czwartek 18 maja 2023 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie zorganizował zawody sportowe – Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Celem Mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

W zawodach udział wzięły pięcioosobowe drużyny młodzieżowe reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z powiatu ciechanowskiego. Każdy zespół biorący udział w zawodach najpierw przechodził sprawdzian wiedzy (test) a następnie wykonywał czynności ratownicze na pozorowanych stanowiskach.

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych środków oraz rekwizytów wszystkie sceny wyglądały bardzo realistycznie. Pozorantami byli studenci kierunków medycznych a komisja składała się z przedstawicieli służb medycznych, strażaków i Instruktorów I Pomocy Przedmedycznej PCK.

Klasyfikacja zwycięska przedstawia się następująco:

  • I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie
  • II miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
  • III miejsce – Zespół Placówek w Gołotczyźnie
  • IV miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie
  • V miejsce – Szkoła Techniczna Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie
  • VI miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie
  • VII miejsce – Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • VIII miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie

Zwycięska drużyna reprezentować będzie nasz rejon na Mistrzostwach I PP – etap okręgowy, który odbędzie się 27 maja 2023 r. w Legionowie. Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

Zdjęcia z zawodów – 18.05.2023

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article