Konferencja Regionalna w Parku Nauki TORUS

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizują cykl konferencji pt.: „Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020”. Konferencję odbędą się we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego: Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu oraz w Wołominie, Żyrardowie i Pruszkowie.

Wydarzenie w subregionie ciechanowskim odbyło się w Parku Nauki TORUS – Wieża Ciśnień ul. Płocka 34, 06-400 Ciechanów dnia 21 września 2020 r.

Konferencja była doskonałym miejscem do zaprezentowania osiągnięć w pozyskiwaniu środków oraz realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowej aktywności beneficjentów, pokazanie zmian w województwie i regionie, które nastąpiły dzięki funduszom UE z RPO WM 2014-2020. Jednocześnie wydarzenie było okazją do podsumowania w jaki sposób Unia Europejska wspiera Mazowsza w dobie COVID-19.

W tym wydarzeniu wzięli udział Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażana Programów Unijnych, Kierownicy Oddziałów Zamiejscowych, przedstawiciele władz samorządowych, beneficjenci.

Zdjęcia z konferencji:

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Previous ArticleNext Article