Zabezpieczenie unikatowych zbiorów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zabezpieczenie unikatowych zbiorów archiwalno-bibliotecznych przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze poprzez fumigację i konserwację zasobu.

Rok 2020 w Dziale Biblioteka i Archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze upłynął pod znakiem intensywnych prac polegających na zabezpieczeniu unikatowych zbiorów archiwalno-bibliotecznych.

Motywacją do podjęcia działań zabezpieczających cenne obiekty biblioteczno-archiwalne była ochrona przed rozwojem toksycznych mikroorganizmów mających destrukcyjny wpływ na obiekty o podłożu papierowym oraz uchronienie przed ewentualnym skażeniem pozostałych obiektów znajdujących się w budynku muzealnej Oficyny. Dezynfekcja zasobu została przeprowadzona w specjalistycznej komorze fumigacyjnej.

Działania dezynfekujące oraz czyszczenie z kurzu, zabrudzeń i martwej tkanki grzybowej obiektów tego wymagających zostały uzupełnione o kompleksową konserwację. Potrzebę przeprowadzenia zabiegów renowacyjnych i naprawczych zidentyfikowano w przypadku XVII-wiecznego, francuskojęzycznego starodruku ze względu na jego wartość historyczną. Stan zachowania nie pozwalał na dalsze użytkowanie bez ingerencji konserwatorskiej, a brak jakichkolwiek działań pogłębiałby proces degradacji.

Zabezpieczony księgozbiór i zasób archiwalny będą przechowywane w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach, które dodatkowo zostały wyposażone w oczyszczacze powietrza, niezbędne do utrzymania prawidłowych parametrów w pomieszczeniach magazynowych oraz urządzenia do pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Previous ArticleNext Article