Garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyjkach już po remoncie!

Zakończone zostały prace remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szyjki. Środki na ten cel Gminie Glinojeck przyznano w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP- 2020”. Z pozyskanych środków wyremontowany został garaż czyli część strażnicy, która służy do bezpośredniego utrzymania gotowości bojowej jednostki.

Zakres robót obejmował wyremontowanie ścian oraz podłogi. Wykonano nową powierzchnię ścian poprzez licowanie płytkami ułożonymi na zaprawie mrozoodpornej (około 58 m 2), oraz posadzkę z płytek gresowych R10 układanych metodą kombinowaną również na zaprawie mrozoodpornej. Cała powierzchnia podłogi w/w garażu to około 81 m².

Wnętrze po remoncie będzie bardziej funkcjonalne, co przyczyni się do prawidłowego przechowywania i utrzymania posiadanego sprzętu oraz samochodów pożarniczych przez jednostkę OSP.

Przed przebudową podłoga oraz ściany wewnętrzna garażu pomalowane są farbą emulsyjną. Ze względu na ścieranie się farby oraz kruszenie podłogi utrzymanie garażu w odpowiednich warunkach było utrudnione. Realizacja prac remontowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz zmniejszenia kosztów utrzymania budynku garażu OSP Szyjki. Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na poprawę jakości pracy strażaków, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej a to przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Zdjęcia z inwestycji – Remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyjkach

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku.

Previous ArticleNext Article