Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych…

28 grudnia 2023 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej w dawnej sali koncertowej we Dworze miało miejsce podsumowanie projektu: „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prac pielęgnacyjnych drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Wystosowane zostały specjalne podziękowania za zaangażowanie w projekt i jego realizację. Następnie podsumowano projekty zrealizowane w 2023 r. z dotacji celowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, takie jak „Konserwacja zabytkowego fortepianu pionowego Żyrafa”, „Zakup obrazu Wojciecha Kossaka „Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry”, „Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”, „Zakup 8 szt. osuszaczy oraz 4 szt. nawilżaczy do sal ekspozycyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”, „Projekt graficzny i wydruk albumu „Kościoły fundacji Krasińskich na Mazowszu i Podlasiu”.

Spotkanie zostało uświetnione przepięknym koncertem pt. „Warszawa – Wiedeń” na zabytkowym fortepianie pionowym Żyrafa, aby zaprezentować efekty przeprowadzonej konserwacji, w wykonaniu profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Pani Marii Gabryś – Heyke przy akompaniamencie Pani Katarzyny Olszewskiej, skrzypce historyczne oraz Pana Petra Hamouza, wiolonczela historyczna.

Źródło: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, fot. Michał Krzyżanowski

Previous ArticleNext Article