Rekordowy budżet Gminy Ciechanów na 2024 r.

W dniu 28 grudnia 2023 r.  odbyła się  grudniowa sesja Rady Gminy, gdzie jednogłośnie został przyjęty budżet na 2024 r.

Budżet na 2024r. wynosi  68 408 770,33 zł i jest najwyższy w historii Gminy Ciechanów. W stosunku do roku 2023 r. budżet Gminy zwiększył się o 30%, a  na wydatki inwestycyjne przewidziano w wysokości aż 30 mln zł, co stanowi ponad 40% wysokości budżetu. Jest to zasługa w dużej mierze pozyskania w 2023 r. przez Gminę Ciechanów środków zewnętrznych na projekty inwestycyjne oraz wprowadzenia przez Wójta Gminy nowej i ambitnej polityki inwestycyjnej.

Oznacza to szereg inwestycji na terenie gminy, które przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców Gminy Ciechanów. Oprócz budowy i remontów dróg oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Gmina ma w planach budowę boisk przyszkolnych, rewitalizację Parku w Sokołówku, budowę centrum rekreacyjnego w Ujazdówku, modernizację świetlic i innych obiektów gminnych czy też budowę przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym.

Bardzo dziękuję Radzie Gminy Ciechanów za współpracę i uchwalenie budżetu oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w prace na konstruowaniem budżetu.

Wójt Gminy Ciechanów – Stefan Pawłowski

 

Źródło: Tekst, zdjęcie – Urząd Gminy w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article