Muzyka, kwiaty i inwestycje w Muzeum Romantyzmu – Opinogóra

O tym, że Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest perełką Mazowsza, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak najpiękniejszą nawet perłę należy od czasu do czasu oczyszczać, by przywrócić jej pierwotny blask.

Takie prace odbywają na terenie Muzeum w Opinogórze od lat, a niedziela w przeddzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny było doskonałą okazją, aby najnowsze z tych działań przybliżyć zainteresowanym, w połączaniu z występem artystycznym.

Henryk Błażej (flet) i Teresa Kaban (fortepian)

W niedzielę 14 sierpnia 2022 r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył się koncert „Chopin i perły muzyki polskiej XIX wieku” poprzedzający uroczystość prezentującą realizację kolejnej części projektu „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”.

Podczas koncertu wykonano utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego. Wystąpili Teresa Kaban grająca na fortepianie i towarzyszący jej Henryk Błażej, który grał na flecie.

Artyści wykonali Nokturn F. op. 15, preludia op. Nr 4,6,10,15 „deszczowe”, Impromptu – Fantaisie cis moli op. 66 oraz Polonaise As op. 53 na fortepianie. W duecie zaprezentowali Adante e rondo alla polacca Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Kujawiaka a-moll op. 3 i Obertas e G-Dur op. 19 Henryka Wieniawskiego, wariacje na temat Pije Kuba do Jakuba oraz wariacje na temat Prząśniczki Stanisława Moniuszki w opracowaniu Wilhelma Poppa.

Henryk Błażej i Teresa Kaban

Po koncercie miała miejsce uroczystość prezentująca realizację projektu pn. „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”.

Od wielu już lat w Muzeum Romantyzmu przywraca się obiekty, które tam historycznie istniały oraz realizuje plany rodu Krasińskich, które za ich życia zrealizowane być nie mogły. Wszystko to dla podniesienia walorów historycznych i atrakcyjności turystycznej miejsca.

Cmentarz powstał jeszcze prze erygowaniem parafii w 1824 roku, jednak jak zaznaczył konserwator zabytków podczas prac archeologicznych natrafiono na groby w Opinogórze Górnej pochodzące z dużo wcześniejszego okresu.

Roman F. Kochanowicz – dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Przedmiotem realizowanej w 2019 roku inwestycji był remont podziemi opinogórskiego kościoła i konserwacja 13 nagrobków znajdujących się na cmentarzu. W jej ramach odwodniono podziemia kościoła, poddano renowacji tynki, posadzki, drzwi, schody, marmurowe i brązowe płyty nagrobne upamiętniające Krasińskich.

Jeśli chodzi o renowację 13 nagrobków, usunięto przyczyny i efekty ich degradacji oraz przywrócono ich wartości artystyczne i estetyczne. Dotyczy to nagrobków Franciscusa Girardota, Aleksandra Krzeczkowskiego, Heleny Hemmers baronowej de la Haye, Jana Kazimierza Trockiego, Jana Nowickiego, Karola Jeżewskiego, Katarzyny z Boglerów Rozpędowskiej, ks. Alojzego Ludwika Chiariniego, Mikołaja Grette, Stanisława Dunin-Wąswicza, Stanisława Krynickiego, Tadeusza Wyleżyńskiego oraz ks. Wiktora Mościckiego.

Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego podczas wręczenia nagrody Państwu Joannie i Bronisławowi Szmit, którzy od ponad 40 lat prowadzą rodzinną Szkółkę Drzew i Krzewów, która jest uznaną marką na rynkach światowych.

Autorem projektu był konserwator Andrzej Nowicki, natomiast jego realizacją zajęła się firma KATANGA-Kwapisiewicz. Koszt renowacji wyniósł ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pochodził ze środków Unii Europejskiej, niecałe 600 tysięcy zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, swój wkład finansowy zapewniło tez samo Muzeum.

Obecnie realizowano koleją część projektu „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu”. Prace wykonywano pod nadzorem tego samego konserwatora i przez tę samą firmę.

Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, dyrekcja Muzeum Romantyzmu w Opinogórze: Roman F. Kochanowicz i  Monika Salamon – Miłoboszewska, Państwo Joanna i Bronisław Szmit.

Nadzór archeologiczny sprawowała firma Ardea Wanda Gierlach. Koszt projektu wyniósł ponad 250 tysięcy zł, z czego 80% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a niemal 90 tysięcy zł z budżetu wojewódzkiego. Dokonano renowacji kolejnych 8 nagrobków: Tomasza Marii Pasteckiego, Michaliny z Sypniewskich Brzeskiej, Ignacego Brzeskiego, Teresy z Nowickich Wolskiej, Karoli z Jaworskicj Kłoss, Mikołaja i Heleny Andrackich oraz Jadwigi z Domańskich Hubal-Dobrzyńskiej.

Konferencja – konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Goście słuchający koncertu i informacji o renowacji podziemia kościoła i zabytkowych nagrobków na cmentarzu mogli też podziwiać wystawę przepięknych hortensji ze Szkółki Szmit, która miała miejsce przed Oranżerią.

Tekst i zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article