Sarnowa Góra – uroczystości pod pomnikiem…

Inscenizacja bitwy pod Sarnową Górą od lat wpisuje się w kalendarium historyczno-patriotycznych wydarzeń organizowanych cyklicznie na Ziemi Ciechanowskiej. Nie inaczej było w tym roku. – zdjęcia z uroczystości

Zmagania pod Sarnową Górą toczyły się aż pięć dni, od 15 do 19 sierpnia 1920 roku, czyli w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej, równolegle z Bitwą Warszawską, zwaną „Cudem nad Wisłą”. Bitwa pod Sarnową Górą umożliwiła polskiemu generałowi Władysławowi Sikorskiemu natarcie na linii Nasielska i Pułtuska, co było kluczowym wydarzeniem dla udanego uderzenia Polaków znad Wkry. Przeszła ona do historii jako jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew tej wojny, która pochłonęła życie ponad 900 polskich żołnierzy. O znaczeniu tej bitwy świadczy fakt jej upamiętnienia inskrypcją na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W tym roku (13.08.2022 r. – sobota), przy przepięknej sierpniowej pogodzie, obchody 102 rocznicy bitwy, poza częścią oficjalną, której gospodarzem był wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski, obejmowały rekonstrukcję bitwy z udziałem konnicy i artylerii oraz piknik rodzinny.

Wójt w swoim wystąpieniu nawiązał do toczącej się wojny ukraińsko-rosyjskiej. List od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał pułkownik Andrzej Kaliszewski. Wystąpił również przedstawiciel Macieja Wąsika sekretarza stanu MSWiA, który także nawiązywał do wojny na Ukrainie i zbrojenia się polskiej armii, oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Dodatkowym bodźcem dla organizatorów była możliwość zorganizowania wydarzenia, bez obowiązujących przez ostatnie dwa lata reżimów sanitarnych związanych z pandemią Covid19. Wojskowym dowódcą wydarzenia był kapitan Arkadiusz Michalski.

Uroczystość rozpoczęła się w samo południe mszą świętą celebrowaną przez płockiego biskupa Piotra Liberę. Msza odbyła się przy pomniku upamiętniającym żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, walczących z armią bolszewicką w 1920 roku.

Wierni modlili się w intencji Ojczyzny. Biskup Piotr Libera nawiązał do słów ewangelii wg św. Mateusza i pieśni „Boże coś Polskę”. Powiedział, że jubileusz stanowi okazję do zadumy nad przeszłością, nad historią Ojczyzny po to, żeby zaplanować i uprosić dla niej u Boga lepszą przyszłość. Stwierdził, m.in. że z troską obserwujemy pojawiające się niebezpieczeństwa na drodze pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej. Zagrażają nam dziś niebezpieczeństwa zewnętrzne, przede wszystkim krwawa agresja Rosji na niepodległą Ukrainę.

Po mszy odbył się apel pamięci, odczytany przez kpt Arkadiusza Michalskiego i złożenie kwiatów przez delegacje różnych organizacji.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu RP, władz wojewódzkich i samorządowych, także wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna, harcerze oraz poczty sztandarowe i księża.

Następnie, o godzinie 14.00 rozpoczęła się najbardziej widowiskowa część wydarzenia – inscenizacja bitwy pod Sarnową Górą w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, z Grupą Rekonstruktorów Historycznych „Bajka”.

Imprezą towarzyszącą była wystawa sprzętu wojskowego, na której można było obejrzeć czołgi, między innymi Leopard, wyrzutnię rakiet Langusta, wozy bojowe i inny sprzęt oraz uzbrojenie, polowe centrum dowodzenia oraz armatohaubicę DANA.

Wszystko to było dostępne dla każdego widza w ramach pikniku polowego z atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i starszych uczestników, udziałem kół gospodyń wiejskich oraz koncertem zespołu Dazed i grup muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie.

Wydarzenie tego formatu nie mogło się oczywiście obyć bez stoisk gastronomicznych. Z Ciechanowa do Sarnowej Góry przybył też Patriotyczny Rajd Rowerowy.

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji obchodów rocznicy tej ważnej dla losów polskiego państwa bitwy w kolejnych latach.

Sarnowa Góra – zdjęcia z uroczystości 13.08.2022 r.

Previous ArticleNext Article