Nadanie Herbu Gminie Regimin

W sobotę 20 maja 2023 w Szkole Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie odbyła się uroczysta 54. sesja Rady Gminy Regimin. Podczas sesji wszyscy radni przyjęli uchwałę o nadaniu nowego herbu, sztandaru, pieczęci i baneru dla Gminy Regimin oraz zasad ich używania.

Wójt Gminy – Mariola Kołakowska przedstawiła symbolikę herbu Gminy Regimin: w polu błękitnym godło herbu Lubicz pomiędzy wchodzącymi z jednej złotej łodygi o takich dwóch liściach dwoma kwiatostanami z pięcioma białymi kwiatami każdy, na prawym kwiatostanie szósty kwiat do środka pod podkową.

Objaśnienie symboliki herbu: godło herbu Lubicz dla obszarów współczesnej gminy Regimin najbardziej reprezentatywnym jest ród heraldyczny Lubiczów. Poszczególni przedstawiciele tego rodu byli fundatorami dwóch tutejszych kościołów i parafii w Lekowie i Koziczynku. Znaczna cześć tutejszych ziem od średniowiecza po XVIII wiek należała do poszczególnych gałęzi Lubiczów, Radzymińscy czy Koziscy występują jeszcze w spisach podatku podymnego z 1775 roku.

Herb Lubicz ma się znajdować na monstrancji w kościele w Lekowie. Konwalia majowa symbolizuje bogactwo przyrodnicze gminy Regimin na której terenie znajdują się jedyne dwa w cały powiecie ciechanowskim rezerwaty przyrody: Modła i Lekowo. Wśród licznych chronionych gatunków roślin znaczącą pozycję zajmuje obecna w obu rezerwatach konwalia majowa, błękitne pole tarczy, jest takie jak na tarczy herbowej Lubicza.

W uroczystości wzięli udział: pracownicy Urzędu Gminy Regimin wraz z radnymi i Wójtem Gminy, Samorządowcy, posłowie na Sejm RP – Anna Cicholska i Rafał Romanowski, przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciel, uczniowie, mieszkańcy, Wójtowie z terenu Powiatu Ciechanowskiego, Starosta i Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego, duchowieństwo.

Podczas uroczystości została wystawiona księga pamiątkowa do której zaproszeni goście dokonali wpisów (zdjęcia poniżej). Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym Św. Stanisława BM w Lekowie.

Zdjęcia z uroczystości

Previous ArticleNext Article