Narodowe Święto Niepodległości – Gmina Opinogóra Górna

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Opinogóra Górna odbyła się 11 listopada 2023 w kościele św. Gotarda w Pałukach. Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę. Następnie odbył się koncert patriotyczny „Dla Niepodległej” w wykonaniu artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze oraz Bogumiły Nasierowskiej – muzykologa i trenera wokalnego.

Partnerem wydarzenia zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Koncert prowadzili: Joanna Krakowska, Natalia Chuma, Antonina Krzykowska, Grzegorz Brzozowski.

Program słowno muzyczny rozpoczął się od przypomnienia wydarzeń sprzed 105 lat i wyrazów szacunku i wdzięczności dla wszystkich Polaków, którzy walczyli i zginęli w boju o wolną, niepodległą Polskę. Następnie odśpiewano hymn państwowy. W dalszej kolejności prowadzący przywołali znaczenie pieśni patriotycznych i wojskowych dla zachowania tożsamości, języka oraz kultury narodowej.

Pieśni te, śpiewane w domach, kościołach, żołnierskich okopach – podnosiły na duchu, pomagały przetrwać tragiczne momenty narodowych dziejów, były wyrazem najgłębszych uczuć do Ojczyzny, rodzinnego domu czy najbliższych. Następnie artyści zaprezentowali utwory, które przez wiele lat towarzyszyły  Polakom w zmaganiach o odzyskanie wolności. Znalazły się wśród nich:

  • „Bogurodzica”,
  • „Moja piosnka II” Cypriana Kamila Norwida,
  • „Przybyli ułani pod okienko”,
  • „Pierwsza Brygada”,
  • „Rozkwitały pąki białych róż”,
  • „Hej chłopcy, bagnet na broń!”,
  • „Dziś idę walczyć, mamo”,
  • „Ojczyzno ma”,
  • „Modlitwa o pokój”,
  • „Rota”.

Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna

Po koncercie Wójt – Piotr Czyżyk podziękował księżom odprawiającym mszę, występującym artystom i przybyłym mieszkańcom: „Jestem niezmiernie dumny, że świętujemy lokalnie. Padały słowa przepiękne, a Ojczyzna jest niezmiernie ważna. Naszą małą ojczyzną jest Opinogóra Górna. Cieszę się, że coraz bardziej, coraz częściej z dumą mówimy o naszych małych ojczyznach. O ojczyźnie – parafii, ojczyźnie – szkole, o Opinogórze, o Mazowszu, które patronuje naszemu wspólnemu świętowaniu”.

Władze Gminy Opinogóra Górna

Po uroczystościach w kościele przed pomnikiem upamiętniającym poległych za Ojczyznę, kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu: Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna, Jolanta Grochowska – Przewodnicząca Rady Gminy Opinogóra Górna, Robert Goździewski – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Opinogóra Górna. Pomnik pod nazwą: „W podziękowaniu naszym rodakom, którzy walczyli i ofiarowali nam wolność – wdzięczni parafianie Pałuki 2019 r.” powstał z inicjatywy miejscowego proboszcza.

Na zakończenie uroczystości przybyli mieszkańcy mogli wziąć udział w pokazie sprzętu wojskowego i poczęstunku wojskową grochówką.

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article