„Nie ma Niepodległej bez europejskiej jedności” – konferencja Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

W czwartek 30 marca 2023 r. w Oranżerii w Muzeum Romantyzmu odbyła się konferencja pt. „Nie ma Niepodległej bez europejskiej jedności”. Na początku spotkania wszystkich gości powitała dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Monika Salamon – Miłoboszewska mówiąc w jakim miejscu się obecnie znajdujemy:

Monika Salamon – Miłoboszewska – dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to miejsce szczególne na mapie nie tylko Mazowsza a także Polski i Europy. Jest to w Polsce jedyne Muzeum Romantyzmu, które gromadzi, eskontuje, prezentuje dobra tej epoki. Muzeum Romantyzmu ma 60 letnią historię, 2 lata temu obchodziliśmy nasze okrągłe urodziny.

Z pewnością szczególnie mieszkańcy pamiętają jak muzeum wyglądało kiedy zaczynaliśmy. Był to tylko zabytkowy pałacyk… Nie byłoby tego miejsca w dzisiejszym formacie gdyby nie środki Samorządu Województwa Mazowieckiego i środki Unijne.

W ramach tych dofinansowań przywróciliśmy w przestrzeni historycznej obiekty które kiedyś istniały, ale na skutek rożnych niesprzyjających okoliczności przestały funkcjonować. Mowa tutaj o: zabudowaniach folwarcznych, oranżeria, rewaloryzacji parku i dworu który został wybudowany oraz mniejsze inwestycje między innymi gościniec (restauracja) czy inwestycje w kościele Opinogórskim i cmentarz przykościelny gdzie odnowiono 21 zabytkowych grobów które teraz świecą przykładem dla innych jak można dbać o największe zabytkowe nekropolie…

W ten sposób dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Monika Salamon – Miłoboszewska przybliżyła jak działają środki Europejskie bez których nie byłoby tych wszystkich inwestycji i tego pięknego miejsca jakim jest Muzeum Romantyzmu a Opinogóra jest żywym tego przykładem…

Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Następnie Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej; wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego odczytał list, który Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik skierował do wszystkich obecnych.

W swoim liście pan Marszałek życzył owocnej debaty Europejskiej oraz wzniosłych doznań artystycznych w trakcie uroczystej inscenizacji odczytu Konsytuacji dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z udziałem wielkich znanych artystów jak i naszej uzdolnionej mazowieckiej młodzieży.

Panel dyskusyjny o Unii Europejskiej

Następnie goście zostali poproszeni do dyskusji w panelu na temat zasady jedności w Unii Europejskiej oraz znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności.

Skład panelu dyskusyjnego był następujący: Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Szymanik – Zastępcy Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Piotr Czyżyk – Wójt Gminy Opinogóra Górna, Marek Grela – wiceminister spraw zagranicznych, ambasador RP przy Unii Europejskiej, Olgierd Łukaszewicz – polski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy oraz działacz kulturalny i społeczny.

Pierwszy głos zabrał: Olgierd Łukaszewicz który opowiedział o projekcie Mazowieckim Wędrownym Instytucie Europejskim im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz przybliżył postać Bogumiła Jastrzębowskiego. Jak powiedział:

Po likwidacji Urzędu Integracji Europejskiej zapomnieliśmy o tym, że mamy się integrować z innymi obywatelami w Unii Europejskiej i dlatego starałem się znaleźć instytucje która się tym zajmuje. Jesteśmy skazani na to co jest w radio, tv, telefonach tak naprawdę nie bardzo się orientujemy czym ta Unia Europejska jest, gdzie my tam się zapisaliśmy… a wyraziliśmy to 20 lat temu. Właśnie 9 czerwca 2003 r. dowiedzieliśmy się o wyniku referendum.

Zwróciłem się do pana ambasadora Jana Truszczyńskiego który przygotowywał naszą akcesję do Unii, aby był łaskaw odpowiedzieć na pytanie do czego Polska zobowiązała się w tym dokumencie. Napisał dla nas taką broszurkę która tutaj zostawiamy… żeby się nad tym zastanowić… Do innych spraw zobowiązaliśmy się a ich nie wykonujemy…

Jeśli chodzi o samego bohatera to był to geniusz który wymyślił Unię Europejską 200 lat temu. Jest o nim mało w szkołach i naszych rozmowach. Wyciągam go z niepamięci – bardzo ciekawa postać. Zostawiam o nim książeczkę…

Panel dyskusyjny o Unii Europejskiej

Pan Olgierd Łukaszewicz przybliżył również rys historyczny oraz samą ideę działania Unii Europejskiej na tle współczesnych czasów.

Kolejny uczestnik panelu Wójt Gminy Opinogóra Górna – Piotr Czyżyk opowiadał jak wyglądała pomoc Unii Europejskiej na tle regionu, dotacje, przyznawanie środków i realizacje umów z których powstawały pierwsze inwestycje na terenie Gminy Opinogóra.

Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych powiedziała jak ważne jest bezpieczeństwo, które daje nam Unia Europejska swoimi słowami odniosła się do ostatniego spotkania z mieszańcami Gminy Sońsk w Łopacinie. Mieszkańcy mając na myśli atak Rosji na Ukrainę podkreślali znaczenie bezpieczeństwa – może dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej czujemy się bezpiecznie.

Elżbieta Szymanik wspomniała również o inwestycjach jakie powstały na Mazowszu, o projektach typu Kapitał Ludzki które były realizowane w Gminie Opinogóra Górna i innych inwestycjach unijnych jakie odbywały się w powiecie ciechanowskim.

Konrad Wojnarowski opowiedział o roli samorządu w projektach unijnych, o programach wsparcia dla organizacji pozarządowych, samorządy terytorialne i inne wspierane organizacje…

Kolejnym punktem spotkania była inscenizacja historyczna – odczyt Konstytucji dla Europy autorstwa W. B. Jastrzębowskiego w wykonaniu Olgierd Łukaszewicz, Stanisław Biczyski, Monika Goździk i młodzieży z Gminy Opinogóra Górna: Stanisław Krakowski i Daria Piotrowska.

Inscenizacja historyczna – odczyt Konstytucji dla Europy

Warto w tym miejscu wspomnieć o organizatorach konferencji czyli – Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która zapoczątkowana została podczas podsumowania roku Jastrzębowskiego na Mazowszu. Aktywność Instytutu realizowana jest, decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Muzeum Niepodległości we współpracy z fundacją My Obywatele Unii Europejskiej.

Jest to cykl wydarzeń te terenie miast i gmin województwa mazowieckiego mający na celu szerzenie świadomości obywatelstwa Unii Europejskiej na terenie województwa mazowieckiego i znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności a także przekazywania wiedzy wśród młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Inscenizacja historyczna – odczyt Konstytucji dla Europy

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: informacje podczas konferencji, informacje prasowe o Mazowieckim Wędrownym Instytucie Europejskim.

Previous ArticleNext Article