Marcowa sesja Rady Miasta Ciechanów

Na 66. sesji Rady Miasta rozpatrzono sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji programów w zakresie wspierania rodzin, zapobiegania przemocy domowej, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Ustalono lokalizację dwóch budynków wielorodzinnych, które powstaną w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze. Radni przyjęli 9 uchwał.

Do budżetu na 2023 r. wprowadzono m.in. zwycięskie zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

66. sesja Rady Miasta Ciechanów

Radni przychylili się do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Opinogórskiej, gdzie powstaną dwa nowe czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne. Ich budowa zostanie zrealizowana w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze. Ponadto radni w drodze uchwały przyjęli zasady dotyczące przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkaniowego.

Głos w sprawie działań Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze zabrali prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz prezes SIM Północne Mazowsze Roman Niesiobędzki. Zaprezentowali założenia inwestycyjne dotyczące budownictwa wielolokalowego na terenie Ciechanowa.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów i Arkadiusz Urban – prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

Samorządowcy uchwalili zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zwiększono w nim wydatki na dyżury, punkt wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki. W ten sposób zagospodarowano niewykorzystane w poprzednim roku środki w łącznej wysokości 227 660,11 zł.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki przy ul. Siewnej oraz zbycie lokalu znajdującego się w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 52 w Ciechanowie.

66. sesja Rady Miasta Ciechanów

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article