Nieznane fakty ciechanowskiej Fary – prelekcja

Zapraszamy Państwa do obejrzenia bardzo ciekawej prelekcji Ryszarda Małowieckiego na temat Nieznane fakty ciechanowskiej Fary. Wykład został wygłoszony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie w dniu 27.10.2020 r.

Ryszard Joachim Małowiecki (ur. 16.08.1952 r. w Warszawie) – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.) oraz podyplomowego studium badań zabytków architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1988 r.). Wieloletni pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

Autor między innymi opracowań studiów historyczno-architektonicznych, elaboratów do planów zagospodarowania gmin, ratowniczych badań architektonicznych, kart ewidencji zabytków, artykułów w prasie lokalnej oraz w wydawnictwach popularnonaukowych.

Źródło: Materiał i video: Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article