Wybrano nowy zarząd – Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich

W sobotę 26.02.2022 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium i podziękowano Prezes Janinie Janakakos-Szymańskiej za współpracę i dokonania kulturalne w jej minionej II Kadencji.

OC SAP istnieje od 2007 roku. W maju tego roku będzie obchodziła Jubileusz swojego 15-Lecia.

W obecnej chwili posiada 24 członków. W przebiegu głosowania dotyczącego nowego zarządu, wyłoniono i przegłosowano sześć osób. Trzy osoby do Rady oddziału i trzy osoby do Komisji Rewizyjnej.

Skład Rady:

  • prezes – Janina Janakakos-Szymańska
  • skarbnik – Joanna Kiszkurno
  • sekretarz – Ewa Stangrodzka-Kozłowsk

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodnicząca – Maria Elward
  • członek –Zdzisław Smardzewski
  • członek – Jerzy Ratowski

Życzymy dalszej owocnej współpracy i działań kulturalnych na rzecz mieszkańców oraz promowania naszego miasta.

Źródło: SAP Ciechanów

Previous ArticleNext Article