Nużewko, Gmina Ciechanów – otwarcie świetlicy wiejskiej pt. „Przystań”

W sobotę 11 lutego 2023 w Nużewku, Gmina Ciechanów dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej – „Przystań”. W uroczystości brali udział mieszkańcy Gminy Ciechanów, samorządowcy, księża związani z gminą, Wójt Gminy Ciechanów – Marek Kiwit wraz ze swoim zastępcą Arturem Frączkowskim oraz parlamentarzysta – Arkadiusz Iwaniak.

Sołtys Tomasz Klimkiewicz podczas uroczystości przedstawił krótki rys historyczny świetlicy wiejskiej „Przystań”, który poniżej cytujemy:

Wszystko zaczęło się spontanicznie od zorganizowanego spotkania z okazji „Dnia Ziemniaka”. Wtedy doszło do określenia pierwszej wizji – Co sołectwo chce osiągnąć dla integracji mieszkańców?

W 2019 dostaliśmy namiot który miał służyć organizowaniu tego typu uroczystości. Szybko okazało się, że nie mamy własnego miejsca a korzystanie z uprzejmości Aldony i Arka nie mogło trwać za długo. Zaczęliśmy zabiegać aby Gmina udostępniła nam działkę. W roku 2019 r. Urząd Gminy zakupił działkę wiejską którą od razu zaczęliśmy zagospodarowywać. Z pozyskanych środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zakupiliśmy materiały do ogrodzenia działki i trawę, a prace związane z ogrodzeniem i sianiem trawy, wykonywali w czynie społecznym mieszkańcy naszej wioski.

Dzięki temu zaoszczędziliśmy więcej pieniędzy na zakup sprzętów na plac zabaw dla dzieci. Działając w dalszym ciągu bardzo gospodarnie, zakupiliśmy tuje i obsadziliśmy nimi działkę (również w czynie społecznym wykonanym przez mieszkańców). W pracach uczestniczyli nawet Ci najmłodsi, dzięki temu każdy mógł posadzić swoje drzewko.

W roku 2020 zrodził się pomysł aby zamontować na działce zestaw bramek i piłko-chwytów i tak oto powstało mini boisko do gry w piłkę. Została też pobudowana altana, którą wspólnie pomalowaliśmy. Korzystając z funduszu sołeckiego zakupiliśmy kostkę brukową, którą ułożyliśmy jako podstawę pod namiot wiejski.

W roku 2021 doposażyliśmy plac zabaw w kolejne sprzęty do gier i zabaw dla dzieci. Również w roku 2021 z inicjatywy Wójta i dzięki przychylności Radnych Gminy Ciechanów, podjęto uchwalę o sfinansowaniu inwestycji jaką była budowa świetlicy wiejskiej dla naszego Sołectwa. Gmina wybrała projekt wykonany przez mgr inż. Tomasza Mariusza Pajewskiego. Wyłoniono również wykonawcę budowy – firmę FMG GROUP SPÓŁKA Z O. O.

Pod koniec 2021 Wójt Gminy i Sołtys wbili pierwszy sztych szpadla pod budowę świetlicy. Tym samym rozpoczęto budowę świetlicy.

Zadanie to zrealizowano pod koniec 2022 roku, a już w grudniu została wydana pozytywna decyzja w sprawie użytkowania budynku.

Sołtys i Rada Sołecka wraz z mieszkańcami podjęli decyzję o przeznaczeniu kolejnego funduszu sołeckiego na doposażenie sali i jak widać została ona wyposażona.

Zdjęcia z otwarcia świetlicy

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article