Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja 2024 w Ciechanowie

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki jednego z najważniejszych w historii Polski aktu prawnego – Konstytucji 3 Maja. 233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, praw i obowiązków obywateli.

(…) chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy (…) – można przeczytać w preambule do Ustawy Rządowej z 1791 r.

W dniu 3 maja 2024 na placu Kościuszki w Ciechanowie odbyły się uroczystości upamiętniające tą ważną dla historii Polski datę. Podczas obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz pod popiersiem Tadeusza Kościuszki. Wartę honorową pełnili żołnierze 5. MBOT oraz kadeci szkół mundurowych z terenu miasta. Następnie w kościele św. Tekli odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.

Uroczystość patriotyczną zorganizowało miasto Ciechanów wraz z 5. MBOT. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Do organizacji wydarzenia włączyły się szkoły mundurowe oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Udział w obchodach wzięli również motocykliści z ciechanowskich klubów motocyklowych.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów o obchodach święta i znaczeniu konstytucji:

„Konstytucja 3 Maja to dla każdej Polki i dla każdego Polaka ogromnie ważne święto bo radosne. Niewiele jest takich rocznic, które możemy z dumą, z patriotyzmem, z radością obchodzić, ponieważ to właśnie nasz naród był prekursorem w okresie oświecenia, uchwalając jeden z najnowocześniejszych aktów prawnych, który wyznaczał pewne standardy dla wszystkich innych państw, demokratyzował nasz kraj, zmieniał jego ustrój. To też jest pewien symbol na dzisiejsze czasy, odnośnie samej konstytucji jako najważniejszego aktu prawnego w każdym państwie.

To oznacza respekt dla prawa, to oznacza poszanowanie prawa i myślę, że warto jak gdyby przekazywać to kolejnym pokoleniom i tą rocznicę świętować, przypominać historię, ale też odnosić się do teraźniejszości, do współczesności, czerpać pewne wzorce z tych zachowań naszych przodków, którzy dali pewne podwaliny, pod najpierw odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, a potem pod współczesną, liberalną demokrację.

Zawsze 3 maja tu na placu Kościuszki licznie gromadzą się Ciechanowianie, po to żeby wspominać ten moment uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzisiaj mamy też piękną pogodę, więc myślę, że także to spowodowało, że licznie spotkaliśmy się tu w Ciechanowie i wspominaliśmy tą datę 3 maja 1791 roku.”

Zdjęcia z uroczystości 03.05.2024 – Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article