Odsłonięcie tablicy poświęconej 11 Pułkowi Ułanów Legionowych

W środę 23.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i ich Rodzin oraz Szwadronów Mundurowych w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych zainaugurowali uroczystości związane z przypadającą 100 rocznicą bytności 11 Pułku Ułanów Legionowych na terenie Powiatu Ciechanowskiego.

Na budynku komendy policji pojawiła się tablica, na której zostali umieszczeni wszyscy dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych. Właśnie tego dnia została oficjalnie odsłonięta.

Nie zabrakło wieńców i patriotycznych pieśni. A to tylko jeden z elementów tych obchodów. Bowiem po odsłonięciu tablicy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej rozpoczął się wernisaż poświęcony 11 Pułkowi Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.

Wystawę przygotowała dr Bogumiła Umińska kierownik działu historycznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wystawa będzie prezentowana w budynku ekspozycyjny Muzeum Szlachty Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 61 do 15 listopada 2021 r.

Senatora RP Jan Maria Jackowski tak podsumował

dzisiejszą uroczystość:

„Jest to przepiękna uroczystość pokazująca jak Ciechanów i ziemia ciechanowska pamięta o legendarnym 11 Pułku Ułanów legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, który równo 100 lat temu został na stałe zakwaterowany w Ciechanowie i na stałe wpisał się w historię miasta i w historię społeczną ziemi ciechanowskiej, ponieważ dowódcami tego Pułku byli legendarni polscy oficerowie, kilku z nich zostało generałami.

Pułku odegrał bardzo ważną rolę w batalii w wojnie polsko-bolszewickiej i w kampanii wrześniowej. Przepiękną miał kartę militarną i również na co dzień wpisał się w życie miasta, uczestnicząc w życiu społecznym, stanowią oprawę różnych ważnych uroczystości państwowych, religijnych, patriotycznych i nadając też pewien ton życiu towarzyskiemu Ciechanowa, które jako miasto w którym stacjonował tak wspaniały garnizon miało dodany niewątpliwie splendor.”

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article