Zakończenie roku akademickiego 2023/2024 w Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ciechanowie

W środę 19 czerwca 2024 w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, słuchacze Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość poprowadziła Edyta Bojkowska-Kolak, która przywitała przybyłych gości oraz studentów.

Następnie przemawiał Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego

„Będziemy dalej kontynuować naukę na Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Myślę, że wykładowcy i gospodarze spełnili swoje zadanie. Jeżeli chodzi o finansowanie, to nasze finanse pozwalają na to, żeby dalej prowadzić naszą szkołę. Gratuluję wszystkim i zachęcam jeszcze innych, braci, siostry oraz znajomych do uczęszczania na nasz uniwersytet. Naprawdę warto, będzie pięknie.”

W dalszej kolejności głos zabrała Anna Smolińska Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, która podziękowała za owocną współpracę Staroście Powiatu Ciechanowskiego, przedstawicielom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, Katarzynie Pomianowskiej oraz Edycie Bojkowskiej-Kolak.

Kolejnym punktem programu był spektakl pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” w wykonaniu grup artystycznych, które działają na co dzień przy Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na scenie zaprezentowali się artyści z sekcji: tanecznej – instruktor Paulina Borden, teatralnej – instruktor Edyta Bojkowska-Kolak oraz chóru Furrora prowadzonego przez Katarzynę Pomianowską i Wojciecha Bogdana.

Po zakończonych występach, przyszedł czas na podziękowania dla instruktorów prowadzących grupy działające w Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wśród sekcji zainteresowań, do których należą studenci znajdują się: brydż, basen, zajęcia plastyczne, rękodzieło, gimnastyka, Nordic Walking, teatr, chór oraz taniec.

Prowadząca zachęciła również do obejrzenia wystawy prac słuchaczy sekcji plastycznej oraz rękodzieła prowadzonych przez Marzannę Bielawską oraz Monikę Chmielewską, która jest dostępna w Galerii „Na Pięterku”.

Ewa Chojnacka – prowadząca sekcję Nordic Walking:

„Ponieważ grupa, którą prowadzę od początku powstania Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ćwiczy pod gołym niebem, nigdy nas tutaj nie widać. Ćwiczymy pod chmurką, pod słońcem, z deszczem, z mrozem, ze śniegiem. Od połowy października do połowy czerwca w zajęciach uczestniczyło 420 osób. Przeciętnie ćwiczymy 4 razy w miesiącu.”

Edyta Bojkowska Kolak – instruktor grupy teatralnej:

„To jest wielka przyjemność móc pracować z Państwem. Dajecie mi bardzo dużo inspiracji, energii, radości i pokazujecie, że wiek to jest tylko cyfra. Tak naprawdę tą chęć, radość życia można mieć w każdym wieku.” Edyta Bojkowska Kolak również gorąco dziękowała Staroście Andrzejowi Kaluszkiewiczowi oraz Dyrektor Annie Smolińskiej za wsparcie finansowe oraz wszelką możliwą pomoc.

Informacje na temat Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie:

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 4 grudnia 2019 r. Opiekę sprawuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie, zaś merytorycznie za zajęcia i realizację działań odpowiada Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

Głównym celem działania Uniwersytetu jest umożliwienie seniorom rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia. Słuchacze uczestniczą w zajęciach w ramach wielu sekcji zainteresowań. Nie brakuje licznych rozrywek oraz doznań artystycznych. W ciągu roku akademickiego studenci świętują ważne okazje takie jak Boże Narodzenie, Walentynki czy Ostatki, jak również uczestniczą w koncertach oraz seansach filmowych.

Powołana spośród słuchaczy Powiatowa Rada Seniorów na bieżąco reaguje na nowe zainteresowania studentów według ich potrzeb i możliwości. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie działa Powiatowe Biuro Seniora, powołane w celu pomocy i doradztwa. Jest ono również miejscem, w którym wszyscy słuchacze mogą w przyjemny sposób spędzić czas przy dobrej kawie planując dalszą przyszłość.

Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 450 zaangażowanych studentów.

Zakończenie roku akademickiego 2023/2024 w Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ciechanowie

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article