Prezydent Ciechanowa wiceprezesem Związku Miast Polskich

Krzysztof Kosiński został wybrany wiceprezesem Związku Miast Polskich. To organizacja zrzeszająca 360 miast z całego kraju. Delegaci wybrali nowe władze 18 czerwca 2024 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Warszawie. Nowym prezesem związku został prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

18 czerwca w Warszawie odbyło Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Jest to największa tego typu organizacja w Polsce, skupiająca 360 miast, w których mieszka prawie 80% miejskiej ludności kraju. Delegaci z miast członkowskich Związku wybrali jego nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz przyjęli kierunki działania na najbliższą kadencję. Wiceprezesem Związku wybrano prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego, który od 2015 r. pełnił funkcję sekretarza ZMP.

– Dla Ciechanowa to duże wyróżnienie, wielki prestiż i nowe szanse rozwojowe. Dla mnie osobiście docenienie mojego dotychczasowego zaangażowania w sprawy samorządu. Dziękuję prezydentom oraz burmistrzom tak wielu miast za zaufanie. Gratuluję nowo wybranemu prezesowi Jackowi Sutrykowi. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy wzmacniać pozycję polskich miastpowiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Nowym prezesem ZMP został Jacek Sutryk. Delegaci miast wybrali go zdecydowaną większością głosów. Prezydent Wrocławia podkreślił, że samorządy stoją dziś w momencie bardzo dużych wyzwań oraz

– Niepowtarzalnej szansy na zrobienie czegoś wyjątkowego dla polskiego samorządu. Mam na myśli tę dobrze układającą się, rozwijającą się współpracę z rządem, po której sobie jeszcze więcej obiecujemy.

Delegaci wyznaczyli nowemu zarządowi siedem priorytetów na nową kadencję. To obszary dotyczące: nowej ustawy o dochodach jednostek samorządowych, transformacji energetycznej miast, wsparcia samorządów we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego, zwiększenia nakładów na edukację publiczną, uporządkowania gospodarki odpadami i wodociągowo-kanalizacyjnej oraz nowej ustawy o ochronie ludności cywilnej.

W prezydium zarządu znaleźli się także prezydenci: Chełma, Sosnowca, Częstochowy, Kołobrzegu i Sopotu. Do samego zarządu wybrano m.in. prezydentów: Warszawy, Lublina, Opola, Białegostoku, Przemyśla.

Wszystkie funkcje mają charakter społeczny.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article