Pierwsze posiedzenie Rady Miasta Ciechanów IX kadencji

Radni Miasta Ciechanów w dniu 2 maja 2024 złożyli ślubowanie i oficjalnie objęli mandaty. Wybrano również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ciechanów, a także przewodniczących stałych komisji funkcjonujących przy Radzie Miasta.

W sesji uczestniczyli również Starosta Powiatu Ciechanowskiego – Jan Andrzej Kaluszkiewicz oraz Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego – Marek Marcinkowski. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: prof. Bibiana Mossakowska, poseł Anna Cicholska, poseł Adam Krzemiński, przedstawiciele spółek miejskich i jednostek podległych. Pierwszą sesję nowej kadencji otworzył najstarszy wiekiem radny – Andrzej Bayer. 

Radny Andrzej Bayer prowadzi sesje Rady Miasta Ciechanów

W skład komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta weszli: Joanna Kiszkurno (przewodnicząca), Stanisław Bronowski (sekretarz), Krystyna Hausman-Manista (członek).

W tajnym głosowaniu dwudziestu jeden radnych jednogłośnie wybrało na przewodniczącego Michała Jeziółkowskiego (Klub Radnych PSL), który drugi raz z rzędu uzyskał największy wynik w wyborach samorządowych do Rady Miasta. Michał Jeziółkowski ma 35 lat i jest rodowitym ciechanowianinem. Jest to jego trzecia kadencja, funkcję radnego pełni od 2014 r. Prywatnie jest przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Michał Jeziółkowski – nowy Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów po ogłoszeniu wyniku głosowania poprosił o udzielenie głosu:

„To dla mnie ogromna duma, ogromny honor zostać Przewodniczącym Rady Miasta Ciechanów IX kadencji. Nasuwają mi się różne wspomnienia, do których wracam. Nie tylko te sprzed 10 lat i myślę, że atmosfera jest na tej sali bardzo dobra. Mamy 2 maja, dla mnie to będzie też osobiście pamiętny dzień. Świeci słońce, więc pozwolę sobie przytoczyć pewną anegdotę. Teoretycznie nie powinienem mieć żadnych emocji, bo raz w swoim życiu startowałem na przewodniczącego. To było 18 lat temu. Będąc uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie – tzw. „Krasiniaka”, startowałem w wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego, a moim kontrkandydatem była osoba państwu znana.

Dzisiaj zająłem pierwsze miejsce, 18 lat temu zająłem drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajął niejaki Krzysztof Kosiński, który jest aktualnie Prezydentem Ciechanowa. Więc te 18 lat to jest długa historia, ale myślę, że już wtedy jakaś myśl kiełkowała, żeby zaangażować się w sprawy miejskiego samorządu, w sprawy obywatelskie, w sprawy ludzi. Trochę wody w Łydyni upłynęło, był rok 2014, pojawiła się opcja startowania w wielomandatowych okręgach wyborczych, poprzedzona zmianą kodeksu wyborczego przez władze państwowe.

Podjąłem wtedy decyzję, że wystartuję jako kandydat do Rady Miasta ze swojego jednoosobowego komitetu, który nazywał się moim imieniem i nazwiskiem. Studiowałem politologię na Uniwersytecie Warszawskim, wybrałem sobie specjalizację administracja samorządowa, administracja publiczna. Moje zainteresowania samorządem sięgają tamtych lat. Moje prace dyplomowe też były skupione wokół Ciechanowa.

Michał Jeziółkowski – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Zawsze lubiłem działać, tak było już w przytoczonym „Krasiniaku”, tak było w Szkole Podstawowej nr 5, w nieistniejącym już Gimnazjum nr 3 – obecnej Szkole Podstawowej nr 6. Gdzieś ta działalność społecznika zawsze mi w życiu towarzyszyła. Mam taką refleksję, że funkcje, stanowiska różnego rodzaju awanse to jest rzecz przelotna i tymczasowa.

Myślę, że pamiętać trzeba o tym, że człowiekiem trzeba być zawsze, trzeba żyć tak, żeby drugiemu człowiekowi można było podać rękę. Doceniam ogromnie fakt ogromnego zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Ciechanowa. Nie mogę również nie wspomnieć o zaufaniu, którym obdarzyli mnie państwo na tej sali. Jest dla mnie niezwykle ważne to, że wszyscy radni, wypowiedzieli się za moją kandydaturą. Była to jedyna kandydatura, ale która spotkała się z zaufaniem wszystkich radnych całego składu Rady Miasta IX kadencji. Jestem niezwykle zaszczycony, że mogłem objąć tę funkcję. Mam 35 lat, 1/3 mojego dotychczasowego życia to działalność w Radzie Miasta Ciechanów. Tę salę bardzo lubię, dobrze się na niej czuję i mam nadzieję, że tak będzie nadal.

Czasami ktoś pyta: Michał, po co ci to? Jesteś zabiegany, dużo pracujesz… Ja odpowiadam krótko: działalność w Radzie Miasta jest dlatego, bo kocham Ciechanów. To jest moje miasto, jestem tradycjonalistą przywiązanym do tego miasta. W 2014 roku startowałem z hasłem, które brzmiało „Ciechanów zasługuje na więcej”. Przez 10 ostatnich lat, kiedy Prezydentem Ciechanowa był Krzysztof Kosiński, gdy w składach Rady zasiadali ludzie, którym zależało na rozwoju Ciechanowa, wydaje mi się, że jednak udało się zrobić to „więcej”.

Bo Ciechanów na to po prostu zasługuje i wydaje mi się, że cały czas można robić więcej i będziemy robić więcej. Niech to będzie kadencja współpracy ponad wszelkimi podziałami, niech to będzie kadencja rozmów, konstruktywnych kompromisów, trafionych decyzji i odpowiedzialności. Bo wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, jak funkcjonuje nasze miasto. Mieszkańcy Ciechanowa w bezpośrednich wyborach zdecydowali proporcjonalnie, że każde z ugrupowań, które wystawiło swoją listę w wyborach do Rady Miasta będzie miało swoją reprezentację. Wierzę, że pomimo różnic możemy tworzyć wspólnie przyjazne miasto. Dlatego, z tego miejsca mam taki wspólny apel, abyśmy ponownie zakochali się w Ciechanowie, abyśmy ponownie spojrzeli na nasze miasto przez pryzmat sympatii i miłości.”

Przewodniczący zakończył przemówienie podziękowaniami za wsparcie i współpracę dla bliskich, rodziny, przyjaciół, radnych, współpracowników oraz mediów, a także parafrazą słów prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego: „Nie pytaj co Ciechanów może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla Ciechanowa”.

Następnie Krzysztof Kosiński złożył ślubowanie i został zaprzysiężony na Prezydenta Miasta Ciechanów na lata 2024-2029. To jego trzecia i ostatnia kadencja na tym stanowisku.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów na lata 2024-2029:

„To było moje trzecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ostatnie ślubowanie jako Prezydenta Miasta Ciechanów. Za nami 9,5 roku intensywnego zaangażowania w kształtowanie poczucia dumy z Ciechanowa. Bo jesteśmy dumni z tak wielu inicjatyw, inwestycji, działań, które zostały podjęte i przeprowadzone w tym czasie. Przed nami dalszy, wspólny wysiłek, który zawsze ma na celu rozwój naszego miasta. Wczoraj obchodziliśmy 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W Ciechanowie najlepiej widać, jak skutecznie wykorzystaliśmy szanse, jakie dały nam fundusze europejskie.

Pozytywnie zmieniło się nasze miasto, w którym żyjemy, funkcjonujemy, pracujemy, odpoczywamy. Ale zmieniliśmy się także my – jako obywatele, jako mieszkańcy. Otwarte granice w ramach strefy Schengen pozwoliły poszerzać horyzonty, poznać i zrozumieć odmienności, uczyć się, pracować i podróżować bez administracyjnych barier. Nie mamy kompleksu Europy. Bo obecnie jesteśmy na wielu płaszczyznach bardziej nowocześni, uporządkowani, piękniejsi niż wiele miast Europy Zachodniej i Południowej. Mamy powody do dumy tu, w Ciechanowie i równocześnie mamy ambicję, by sięgać po więcej, stawiać poprzeczkę jeszcze wyżej.

Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

W tym roku składamy liczne wnioski o nowe środki unijne. Już udało nam się pozyskać 10,5 mln złotych między innymi na dwa projekty – budowę zbiorników wodnych w parku miejskim Jeziorko, zwiększenie obszaru zieleni przed Ratuszem.

Złożyliśmy wniosek o 6 mln złotych na magazyny energii dla mieszkańców i naszych instytucji. Za kilka dni wnioskujemy o 25 mln złotych dofinansowania na przedłużenie Alei Unii Europejskiej do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. To ponad 4 km drugiego odcinka drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi. W lipcu kierujemy wniosek o fundusze na park & ride przy Dworcu Przemysłowym i nowe ścieżki rowerowe. Wkrótce wniosek o refinansowanie nakładów na trwającą rewitalizację młyna przy ul. Nadrzecznej. W drugiej połowie tego roku, wniosek na termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu Bloki.

W międzyczasie wniosek na kolejne zeroemisyjne autobusy dla komunikacji miejskiej. To są inwestycje, które nas wszystkich łączą. Mamy pełne, powszechne porozumienie o konieczności realizacji tych projektów. Te zadania, obok rozpoczętej budowy nowego, miejskiego żłobka i budowy „Zielonego Targu” to priorytety rozpoczynającej się kadencji.

Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów i Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

W obecnym składzie Rady Miasta mamy doświadczonych radnych i osoby, które po raz pierwszy objęły mandat, otrzymując zaufanie mieszkańców. Zapraszam dziś wszystkich do solidarnej współpracy, zapraszam do tego abyście byli tymi, którzy będą tworzyć sukces tych inwestycji. Zapraszam abyście mogli po ich ukończeniu powiedzieć, że pracując w tej Radzie, dołożyliście swój cenny wkład do procesu realizacyjnego. Zapraszam do koalicji z mieszkańcami.

Moją intencją jest budowanie porozumienia ponad bieżącą polityką. Udało się to nawet ostatnio w trakcie kampanii wyborczej w Ciechanowie. Fakt bycia jedynym kandydatem na Prezydenta potraktowałem jako dowód uznania i zaufania oraz sygnał do tworzenia współpracy w zupełnie nowym wymiarze, do którego może nie jesteśmy przyzwyczajeni. Zwykle po wyborach zwycięzca bierze wszystko. Tort jest zawłaszczany lub dzielony pomiędzy koalicyjnych zwycięzców. Mniejszość, nawet silnie reprezentowana, jest spychana na margines. Dlatego proponuję, aby funkcje w Radzie Miasta odpowiadały wyborczym wynikom poszczególnych komitetów.”

Michał Jeziółkowski – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów i Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów

Prezydent kończąc swoją wypowiedź zaproponował, żeby każdy klub miał swojego przedstawiciela w Prezydium Rady oraz żeby każdy klub współodpowiadał za poszczególne komisje. Zapewnił również, że w najbliższym czasie nie przewiduje żadnych zmian kadrowych ale ostrzegał, że pracownicy nie mogą spoczywać na laurach.

Podziękował najbliższym za wsparcie i obiecał, że zrobi wszystko aby jego ostatnia kadencja okazała się jak najbardziej owocną dla mieszkańców. Po przemówieniu Prezydenta Miasta Ciechanów, głos otrzymali przybyli goście

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji

„Dla Ciechanowa to jest dzisiaj piękny dzień, ale też ważny dzień. Z wielką uwagą wsłuchiwałam się w przemówienie pana Prezydenta, pana Przewodniczącego. Muszę powiedzieć, że wielką dojrzałością polityczną, samorządową wykazujecie się.

Jestem bardzo dumna, że w Ciechanowie – moim rodzinnym mieście, udało się ponad wszelkimi podziałami, tak wspaniale poprowadzić kampanię wyborczą samorządową. Weszły różne grupy polityczne do samorządu i tworzą kluby zarówno Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, że potrafią porozumieć się ponad wszelkimi podziałami dla dobra miasta Ciechanowa.

Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX, X kadencji

Czy ulice, które są budowane, czy domy, czy mosty, czy szkoły, czy hale, boiska mają barwy polityczne? Nie, z nich korzystają wszyscy mieszkańcy Ciechanowa. To jest taka piękna zapowiedź dobrej współpracy na 5 lat. Ale to też zobowiązuje żebyśmy potrafili ponad wszelkimi podziałami wznieść się i budować przyszłość naszego miasta.

Możemy różnić się, ale żebyśmy się potrafili różnić pięknie, żeby było to zrozumienie ze wszystkich grup. Zróbmy wspólnie coś dobrego dla naszego miasta. Z mojej strony jest zawsze wola współpracy. Niech żyje Ciechanów!”

Adam Krzemiński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji

„Rozpocznę od serdecznych gratulacji dla pana Prezydenta. Ta praca, która była wykonywana w poprzednich kadencjach, dała właśnie taki efekt, że zdecydowana większość mieszkańców oddała głosy na pana Prezydenta, powierzając na kolejną kadencję rolę tego, który będzie kreował politykę rozwoju naszego miasta.

Gratuluję również wszystkim radnym. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wszyscy ci pracownicy, którzy zarówno w Ratuszu, jak i w jednostkach podległych wykonują bardzo sumiennie swoje zadania. Życzę aby wasze decyzje miały dalszy dobry wpływ na rozwój naszego miasta.

Adam Krzemiński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji

Mówię to jako wielki miłośnik ziemi ciechanowskiej i prezes naszego stowarzyszenia. Chciałbym ze swojej strony zadeklarować, że jako parlamentarzysta jestem do dyspozycji w każdej możliwej sprawie. Będę orędownikiem rozwoju naszego miasta z perspektywy parlamentu. Zrobimy również wszystko, żeby samorządy stać było na rozwój. Żeby odejść od sytuacji, w której większość samorządów w Polsce ze środków z budżetu państwa nie była w stanie realizować zadań własnych.”

Marek Marcinkowski – Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego i Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego

Jan Andrzej Kaluszkiewicz – Starosta Powiatu Ciechanowskiego:

„Moje gratulacje przede wszystkim dla pana Prezydenta. Zaczyna się trzecia kadencja, może nie ostatnia, nie wiadomo jak zmienią przepisy. Gratulacje dla państwa radnych. Pragnę podkreślić, że już zaczęliśmy współpracę. Słynna ul. Leśna już jest zrobiona, niedługo będzie oddana. Nasza współpraca z Miastem rozwija się i będzie rozwijać się dalej.”

Prof. Bibiana Mossakowska

Prof. Bibiana Mossakowska – Honorowa Obywatelka Miasta Ciechanów:

„Jestem ciechanowianką od września 1933 roku. Spędziłam w Ciechanowie w sumie 13 lat, ponieważ najgorsze czasy okupacji hitlerowskiej spędziłam w Warszawie. Zostaliśmy wysiedleni, wyrzuceni i w pewnym sensie wykreśleni z tego terenu. Jestem związana z Ciechanowem w zasadzie od początku mojego życia.

Życie było dosyć trudne, bogate, ale również satysfakcjonujące. Najpiękniejsze dni i chwile wiążą mnie zawsze z Ciechanowem. W 2007 roku zostałam Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanów.”

Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Agnieszka Kuźma (Klub Radnych PiS) – 21 głosów, Grażyna Derbin (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) – 21 głosów i Michał Rząsiński (Klub Radnych PSL) – 20 głosów. Radni wybrali również przewodniczących stałych komisji funkcjonujących przy Radzie Miasta. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska została Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Anna Smolińska, Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich – Janusz Prusiński, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Marek Łebkowski, Komisji Rewizyjnej – Piotr Wojciechowski, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Krzysztof Leszczyński.

Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński po zakończeniu sesji odpowiedział na pytana dziennikarzy o nowo zawiązaną koalicję, ewentualne zmiany kadrowe w Ratuszu, emocje towarzyszące ślubowaniu, najważniejsze plany na nową kadencję, plany na przyszłość po zakończeniu kadencji, wsparcie ze strony najbliższych i cechy charakteru odziedziczone po ojcu:

„Z dużą energią i pozytywnym nastawieniem wchodzimy w nową kadencję samorządową. Podejmujemy się czegoś nietypowego – współpracy ponad podziałami. Udało nam się zawrzeć takie porozumienie wszystkich komitetów wyborczych, które mają swoich reprezentantów w Radzie Miasta Ciechanów i będziemy współpracować dla mieszkańców wszyscy w sposób solidarny, odpowiedzialny. Bo najważniejszy jest rozwój miasta, kolejne inwestycje. Mamy bardzo ambitne plany, stawiamy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej niż ona dotychczas była ustawiona i każdy z radnych będzie pracował wspólnie na sukces tych projektów.

Łączą nas wspólne cele, potrafimy się porozumieć, to jest ważne. Myślę, że inne miasta, może nie tylko, mogą brać z nas przykład, że wszyscy usiedliśmy do jednego stołu i udało nam się wypracować dobre rozwiązania i one będą też wypracowywane w takim dialogu w kolejnych miesiącach. Pewnie będziemy się różnić, ale będziemy wypracowywać wspólne stanowiska i rozwiązania, tak żebyśmy wtedy, kiedy przychodzimy tu na sesję Rady Miasta mogli podjąć jednakowe, wspólne stanowisko. To jest dla nas duże wyzwanie, ale wierzę, że ten projekt się uda. To jest dla mnie trzecia, ale zgodnie z przepisami, ostatnia kadencja jako Prezydenta Miasta Ciechanów, dlatego będę starać się budować taki dialog i współdziałanie ponad wszelkimi podziałami.

W Radzie Miasta funkcje, które będą zajmować poszczególne osoby, będą odpowiadały wynikom wyborczym poszczególnych komitetów, tak żeby każdy był tu reprezentowany. Jeśli chodzi o Ratusz, jest to kwestia moich indywidualnych decyzji. Tak jak podkreślałem, nie będzie tutaj żadnych personalnych rewolucji w najbliższym czasie. Mamy sprawdzony zespół, który wykonywał solidnie zadania dla miasta. Ewentualne zmiany będą wynikały z bieżącej oceny pracy poszczególnych osób.

Iwona Kowalczuk pozostaje na stanowisku wiceprezydenta, tu się nic nie zmienia. Emocje są duże. Sam czułem, że w pewnym momencie, kiedy dziękowałem najbliższym, mojej rodzinie to głos mi się lekko załamał. To zawsze jest duże wzruszenie. Towarzyszy nam taka dobra intencja związana z tym, że czekają duże wyzwania, duże zaangażowanie na rzecz mieszkańców w tej pracy. To też jest bardzo często poświęcenie takiego prywatnego czasu, kosztem chociażby właśnie rodziny. Wierzę, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku i ta ostatnia, trzecia kadencja przyniesie kolejne sukcesy przede wszystkim dla mieszkańców i dla miasta bo o rozwoju miasta, o mieszkańcach w tych wszystkich działaniach myślimy najbardziej.

Najbliższe tygodnie, najbliższe dni to są wnioski o pozyskanie funduszy europejskich, które będziemy składać jako miasto. Jednym z pierwszych wniosków, które złożymy już w maju, będzie wniosek o 25 mln zł dofinansowania na budowę, przedłużenie Alei Unii Europejskiej. To jest 4 km odcinek drogi ze ścieżkami rowerowymi, czyli przedłużenie obwodnicy wschodniej miasta. I to jest taki projekt, który chcemy potraktować jako priorytetowy pod względem infrastruktury drogowej w nadchodzącej kadencji. Będzie też dużo innych wniosków o fundusze europejskie, bo taki jest też ten rok, gdzie są uruchamiane fundusze europejskie na wiele obszarów działalności samorządów.

Będziemy pozyskiwać pieniądze na zeroemisyjne autobusy, na ścieżki rowerowe, będzie wniosek o refinansowanie nakładów, które ponieśliśmy na rewitalizację młyna przy ul. Nadrzecznej. Ta inwestycja trwa. Będą też wnioski na termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu Bloki, będą też wnioski związane z powiększeniem obszarów zielonych na terenie miasta, bioróżnorodnością. Jest sporo wyzwań i na pewno będziemy się koncentrować na tym, żeby w tym roku pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, poskładać wnioski, wypełnić te szanse, które nas czekają i w najbliższych latach realizować kolejne inwestycje, na które czekają mieszkańcy. To chociażby przebudowa ul. Fabrycznej ze ścieżką rowerową, budowa park & ride przy Dworcu Przemysłowym. Wyzwań jest niezwykle sporo i tą Radę Miasta będzie łączyło powszechne poparcie dla takich infrastrukturalnych projektów.

5 lat to jest naprawdę długi czas, choć wiem, że on szybko mija. Natomiast nie koncentruję się na tym, co będzie za 5 lat. Teraz dla mnie najważniejsze jest sprawne zarządzanie Ciechanowem, przeprowadzanie kolejnych projektów, na które czekają mieszkańcy. Natomiast jeśli chodzi o moją przyszłość to z wykształcenia jestem prawnikiem, mam też ewentualnie kilka innych koncepcji czy pomysłów na siebie, więc dla mnie gdzieś się miejsce w życiu zawodowym znajdzie, ale dzisiaj to nie jest istotne i najważniejsze.

Zawsze mogłem liczyć na wsparcie ze strony moich najbliższych. Wtedy kiedy pojawiła się w 2014 roku taka decyzja o starcie na funkcję Prezydenta Miasta po raz pierwszy, to były jedyne osoby, które wierzyły w cały ten projekt i ten pomysł, zawsze mnie wspierały i dzisiaj jestem im ogromnie wdzięczny, bo też pomagały mi w wielu trudnych sytuacjach. Nie ma się co oszukiwać, że pełniąc taką funkcję są też trudniejsze momenty w życiu człowieka.

Myślę, że spokój, opanowanie to są takie rzeczy, które mi towarzyszą, które też widzę u mojego taty. Nie uleganie chwilowym emocjom, takie chłodne spojrzenia na sprawy, myślę, że to rzeczywiście mnie cechuje jeśli chodzi o takie rzeczy, które widzę też u mojego taty.

Zdjęcia z uroczystej Sesji Rady Miasta Ciechanów – 02.05.2024

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article