Podpisanie umowy – Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie…

1 lipca 2021 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się uroczystość podpisania umowy na roboty budowlane – „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek administracyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”.

Zdjęcia z uroczystości podpisania umowy…

Jak będzie wyglądał budynek – Centrum Administracyjne w Ciechanowie…

Projektowany budynek zaplanowano jako podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, przykryty dachem płaskim. W części podziemnej przewidziano głównie miejsca postojowe dla pracowników biurowych (46 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo na zewnątrz obiektu powstanie stanowisko przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych wraz ze stacją ładowania.

W części nadziemnej budynku będą znajdować się pomieszczenia biurowe, ponadto będzie też biblioteka, archiwum, sale konferencyjne oraz mniejsze sale spotkań dla pracowników urzędu, gabloty z ekspozycją wystawienniczą, kącik zabaw dla dzieci, pomieszczenie dla kobiet karmiących. W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe oraz windę. Z poziomu parteru od strony północnej budynku zostało zaprojektowane wyjście do naziemnego łącznika prowadzącego do istniejącego budynku.

Przed wejściem do budynku zostaną umieszczone dwa pylony multimedialne. Powstający budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym celu zaprojektowano przejścia bez progowe, dostosowano łazienki, windę, miejsca postojowe.

Budynek „Centrum Administracji” ogrzewany będzie energią z sieci ciepłowniczej oraz panelami fotowoltaicznymi. W ramach wyposażenia w instalacje wewnętrzne zaprojektowano m.in.: dostęp do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, system wentylacji mechanicznej (rekuperacja) – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania oraz klimatyzację, system monitoringu obejmujący wewnętrzną, a także zewnętrzną okolicę budynku.

W projektowanym budynku będą funkcjonowały następujące instytucje:

 • Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
 • Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Parametry techniczne centrum administracyjnego w Ciechanowie:

Parametry techniczne centrum administracyjnego w Ciechanowie:

 • Powierzchnia użytkowa: 7673,68 m²
 • Kubatura: 36499,06 m³
 • Przewidywany termin zakończenia budowy wraz z oddaniem do użytkowania: 30 czerwca 2023 r.
 • Koszt budowy: 53 375 850,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło tekstu: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article