por. Roman Dziemieszkiewicz ps.”Pogoda” patronem dworca PKP w Ciechanowie – uroczystość

Żołnierz podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego z Narodowych Sił Zbrojnych, działający podczas II wojny światowej i tuż po niej na terenie Mazowsza Północnego – por. Roman Dziemieszkiewicz w konspiracji znany pod pseudonimami „Pogoda”, „Adam” – bo o nim mowa – został patronem dworca w Ciechanowie.

Tym samym obiekt ten, jako ósmy dworzec w kraju, otrzymał imię. Uroczystość nadania imienia, którą poprzedziła Msza Święta, odbyła się w sobotę 23.10.2021 r. przed budynkiem dworca w Ciechanowie, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą por. Romanowi Dziemieszkiewiczowi. Kolejna część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej w Ciechanowie, gdzie znajduje się grób Romana Dziemieszkiewicza.

Przy grobie, podobnie jak przed dworcem, zaciągnięta została warta honorowa 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Straży Ochrony Kolei. Po apelu poległych żołnierze 5. MBOT upamiętnili bohatera uroczystości salwą honorową, a następnie złożono wiązanki kwiatów i znicze. Całości uroczystości uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. (dalsza część tekstu znajduje się po galerii zdjęć z uroczystości)

Zdjęcia z uroczystości

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

– Pamięć o bohaterach to ważne zadanie dla każdego pokolenia. My dziś możemy powiedzieć, że dobrze spełniamy ten obowiązek. Dziś imię wybitnego i niezłomnego syna tej ziemi zostanie usłyszane w całej Polsce. To jest symboliczny gest o wielkiej sile.

Właśnie dziś ciechanowski dworzec otrzymuje imię swojego patrona, którym zostaje zasłużony żołnierz i działacz podziemia niepodległościowego Roman Dziemieszkiewicz. Patriota, oddany Ojczyźnie, oddany Polsce Niepodległej, który za wierność Polskim Sprawom zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany, ale nie został zapomniany. Wyrazem tej pamięci jest dzisiejsza uroczystość. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa, takie jak Polskie Koleje Państwowe S.A., poza swoją bieżącą działalnością i ogromnymi inwestycjami, pamiętają także o wspólnym dziedzictwie i popularyzowaniu historii naszego kraju.

Pamiętają o Bohaterach takich jak „Pogoda” Dziemieszkiewicz. To dla mnie duża satysfakcja, że kolejarze poprzez ogólnopolski program przyczyniają się do umacniania wspólnej pamięci! – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Porucznik Roman Dziemieszkiewicz, żołnierz konspiracji niepodległościowej czasu II wojny światowej i powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego za największy swój obowiązek i cel życia uważał walkę o Wielką Polskę. Należy On niewątpliwie do grona ważnych i wybitnych bohaterów Mazowsza Północnego, którego patriotyzm może i powinien stanowić źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń Polaków.

Nadając dworcowi w Ciechanowie imię Porucznika „Pogody”, chcemy podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które podjęły walkę z dwoma okupantami, zarówno niemieckim, jak i sowieckim, w obronie suwerennej Rzeczypospolitej, wiary, tradycji i polskości. Pielęgnowanie pamięci zbiorowej o Żołnierzach Wyklętych, najlepszych synach naszej Ojczyzny, jest bardzo istotne dla umacniania polskiej tożsamości – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

– Jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego z dumą i wielką satysfakcją przyjmuję uwieńczenie kolejnej inicjatywy realizowanej we współpracy z Zarządem PKP S.A. Podobnie jak poprzednie, służyć będzie ona popularyzacji wiedzy o prawdziwych bohaterach naszej historii, o wybitnych Polakach, często niedocenionych, zapomnianych, a czasami, tak jak patron tego dworca, wręcz „wyklętych” – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

– My, rodzina Dziemieszkiewiczów, rodzina Żołnierzy Wyklętych, cieszymy się i jesteśmy dumni, że tak ważna instytucja jak Polskie Koleje Państwowe S.A. w tak godny sposób upamiętniła śp. por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”, „Adam”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, komendanta Powiatu Ciechanów NSZ poprzez nadanie imienia dworcowi kolejowemu w Ciechanowie i ufundowanie tablicy pamiątkowej. 76 lat temu, 30 października 1945 r. por. Roman Dziemieszkiewicz, został zabity na dworcu kolejowym w Ciechanowie przez żołnierzy sowieckich. Porucznik Roman Dziemieszkiewicz, niezłomny żołnierz, który oddał swoje młode życie w walce o suwerenną i wolną Polskę, jako charyzmatyczny i nieustraszony dowódca, od dziś jest patronem tego dworca.

W Ciechanowie znajduje się Jego grób. Roman Dziemieszkiewicz w czasie II wojny światowej walczył z Niemcami i Sowietami. Był wówczas komendantem Powiatu Ostrołęka NSZ. Wsławił się między innymi jedną z najsłynniejszych akcji żołnierzy NSZ Jego oddziału, tj. rozbiciem aresztu PUBP w Makowie Mazowieckim z siedzibą w Krasnosielcu i uwolnieniem 42 żołnierzy NSZ i AK.

Uważamy, że poprzez takie inicjatywy upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego powstania niepodległościowego przybliżacie Państwo całemu społeczeństwu a przede wszystkim młodzieży, historię naszych zapomnianych Bohaterów.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, że w Ciechanowie Ministerstwo Obrony Narodowej upamiętniło brata por. „Pogody” ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, komendanta Powiatu Ciechanów „Ciężki”-„Wisła’” „XVI” – Warszawskiego Okręgu NZW, który jest Patronem 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rodzina Dziemieszkiewiczów dziękuje bardzo całemu Zarządowi PKP S.A. za upamiętnienie „Pogody” w taki piękny sposób! – powiedział Marek Dziemieszkiewicz, syn Jerzego Dziemieszkiewicza „Żbika”, najmłodszego brata „Pogody”.

W wydarzeniu nadania imienia dworcowi w Ciechanowie wzięli udział m.in.: Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A., prof. Krzysztof Szwagrzyk – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, płk.

Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” oraz przedstawiciele bliskiej rodziny Patrona –bratanek i siostrzenica „Pogody” oraz ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, Marek Dziemieszkiewicz i Barbara Kownacka-Płauszewska, a także kombatanci oraz reprezentanci środowisk społecznych, kulturalnych, naukowych, wojskowych i politycznych. Podczas wydarzenia odczytano również listy skierowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Wojewodę Mazowieckiego.

W trakcie uroczystości dystrybuowano specjalne wydaną przez Pocztę Polską S.A., przy współpracy z Fundacją Grupy PKP, okolicznościową kartę pocztową wraz ze znaczkiem i odciskiem datownika oraz wydany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy numer okazyjny „Polski Zbrojnej” poświęconej braciom Dziemieszkiewiczom i konspiracji niepodległościowej na Mazowszu Północnym.

Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem przedsięwzięcia związanego z nadawaniem polskim dworcom imion bohaterów narodowych jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio 7 – Północne Mazowsze i Działdowszczyzna.

Źródło: Materiał prasowy Polskie Koleje Państwowe S.A.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article