Poświęcenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamięci – Mierzysław Kurzypiński

Wczoraj 02.10.2020r. w kościele Św. Piotra Apostoła w Ciechanowie została odprawiona uroczysta Msza Święta podczas której został poświęcony historyczny sztandar szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego, który został przypadkowo odnaleziony po bardzo długich latach. Renowacja sztandaru została sfinansowana przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Kolejnym etapem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamięci Mieczysława Kurzypińskiego – który jako pierwszy w naszym regionie utworzył drużynę harcerską (1916r.). Poniżej publikujemy zdjęcia z uroczystości w dniu 2 października 2020r. i rys historyczny Mieczysława Kurzypińskiego.

Mierzysław Kurzypiński urodził się 1 stycznia 1900 roku w Ciechanowie. Był synem Tomasza i Filomeny z Radwańskich. Od 1912r. uczęszczał do Ośmioklasowej Szkoły Filologicznej (Gimnazjum męskiego) w Ciechanowie – dzisiejsze ILO im. Z. Krasińskiego. Jego kolegami ze szkolnej ławy byli min. Tadeusz Wojciechowski – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920r. i Józef Rzepliński – uczestnik kampanii wrześniowej 1939r.

Ciechanowskie gimnazjum męskie od początku istnienia było kolebką postaw patriotycznych. Szerzono w nim wśród uczniów – mimo zakazów zaborczych władz – idee niepodległościowe i legionowe. Zaowocowało to powstaniem pierwszej w Ciechanowie drużyny harcerskiej na której czele stanął Mieczysław Kurzypiński. Mimo młodego wieku cieszył się on nie tylko wśród rówieśników dużym autorytetem. Jego fascynacja działalnością J. Piłsudskiego spowodowała powołanie do życia plutonu Polskiej Organizacji Wojskowej, do którego wstępowali ciechanowscy harcerze po ukończeniu 16 roku życia.

Pierwsze akcje młodych peowiaków miały charakter małego sabotażu skierowanego przeciw niemieckiemu okupantowi. Pod koniec I w.ś. członkowie ciechanowskiej POW wzięli udział w akcji zastąpienia szyldu niemieckiej żandarmerii napisem „Uwaga. Złe psy”oraz namalowali w kilku punktach miasta hasło „Niech żyje Piłsudski”.

Mierzysław Kurzypiński

Najbardziej niebezpieczną akcją ciechanowskiej młodzieży dowodzonej przez 17 letniego Mieczysława Kurzypińskiego było ukrycie przed władzami niemieckimi – skazanych na przetopienie – ciechanowskich dzwonów kościelnych, w tym czterech blisko tonowych dzwonów farnych. Ukrycie dzwonów rozwścieczyło władze niemieckie do tego stopnia, że w obawie przed efektami śledztwa Mieczysław Kurzypiński na kilka miesięcy musiał opuścić Ciechanów.

W XI 1919r. nasz bohater powraca do wyzwolonego miasta. Koniec I w.ś. nie oznaczał jednak dla Polski zakończenia zmagań wojennych. Już w styczniu 1919r. rozpoczyna się bój o kształt granic niepodległej Rzeczpospolitej. Najbardziej krwawym epizodem tych walk stała się wojna polsko-bolszewicka, której jedną z aren było Północne Mazowsze. W VII 1920r. armia bolszewicka znalazła się na przedpolach Warszawy. Po raz kolejny młodzi ciechanowianie mieli zdać egzamin ze swojego patriotyzmu. W połowie lipca grupa 36 ciechanowskich harcerzy na czele z Mieczysławem Kurzypińskim, na ochotnika zaciąga się do 205 pułku piechoty by bronić stolicy. Biorą oni udział w bitwie warszawskiej oraz jesiennej ofensywie w okolicach Grodna.

Podczas walk na terenie Zach. Białorusi oddział M. Kurzypińskiego zostaje okrążony. Po śmierci ostatniego oficera dowodzenie przejmuje Kurzypiński i dzięki wrodzonej energii i inicjatywie, zadając bolszewikom duże straty, wyprowadza oddział z okrążenia ratując swoich żołnierzy od pewnej niewoli. Za ten bohaterski czyn 27 września 2020r. Naczelny Wódz J. Piłsudski osobiście odznacza M. Kurzypińskiego krzyżem Virtuti Militari.

Mieczysław Kurzypiński zginął 4 października 1920r. w czasie walk pod Oranami. Jego ciało zostało pochowane obok miejscowego kościoła. Po śmierci został mianowany „Honorowym Harcerzem Rzeczpospolitej”. Społeczeństwo Ciechanowa poległym w walkach o niepodległość swoim mieszkańcom ufundowało pomnik. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło w październiku 1932r. Podczas uroczystości ówczesny dyrektor Gimnazjum dr Michał Dadlez przedstawiając sylwetkę Mieczysława Kurzypińskiego i jego poległych kolegów zakończył tymi słowami: „Wybrane dzieci ziemi ciechanowskiej, bohaterowie walk o niepodległość bądźcie przykładem dla żywych”.

Zdjęcia z uroczystości – 02.10.2020r.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Previous ArticleNext Article