Powiat Ciechanowski wspiera organizacje pozarządowe – przyznano dotacje

W czwartek 16 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przyznano dotację na realizację zadań publicznych w 2023 rok. Umowy zawarte zostały między Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Starostę Ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, Wicestarostę Marka Marcinkowskiego, Skarbnika Powiatu Hannę Dworecką i Sekretarza Powiatu Monikę Gwoździk, a organizacjami pożytku publicznego.

Jak co roku organizacje pozarządowe wykazały się niezwykłą kreatywnością oraz dużym zaangażowaniem. Do realizacji zadań publicznych zostały wybrane 54 oferty, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 367 047,60 zł

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało podpisanych 9 umów na łączną kwotę 57 847,60 zł i były to:

 • Stowarzyszenie muzyczne VICTORIA w Ciechanowie – 5 000,00 zł
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – 18 000,00 zł
 • Związek Literatów na Mazowszu – 5 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Watkowie – 6 000,00 zł
 • Fundacja Tak dla Rodziny – 12 640, 00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach – 3 200,00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie – 1 500,00 zł
 • Stowarzyszenie „IRTE ALTE” w Gąsocinie – 2 787,60 zł
 • Stowarzyszenie Klub Korona – 3 720.00 zł

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostało podpisanych 26 umów na łączną kwotę 200 000,00 zł i były to:

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand Ciechanów – 27 000,00 zł
 • Klub CLKS Mazovia Ciechanów – 20 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Sportowe Runners Team – 8 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Biegowo- Ekologiczne Asfaltlove Dziki – 5 000,00 zł
 • CKB – Ciechanowski Klub Bokserski – 11 000,00 zł
 • Stowarzyszenie APC Akademia Piłkarska Ciechanów – 11 000,00 zł
 • Szkolny Związek Sportowy – Ziemia Ciechanowska – 16 000,00 zł
 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000,00 zł
 • Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów – 8 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 6 000,00 zł
 • Mks Ciechanow – 10 000,00 zł
 • Ciechanowski Związek Brydża Sportowego – 3 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria Regimin – 4 500,00 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch – 5 000,00 zł
 • Klub Pływacki Ciechanów – 7 000,00 zł
 • MPKS Orka Ciechanów – 6 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „AS” Glinojeck – 5 000,00 zł
 • Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PROMYK”– 5 000,00 zł
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 5 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „K.O.WADŁO” – 4 000,00 zł
 • Miejski Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” – 6 000,00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńboku – 2 000,00 zł
 • KS Gryf Kownaty Żędowe – 2 000,00 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER – 5 000,00 zł
 • GKS Opia Opinogóra – 3 000,00 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 5 000,00 zł

W obszarze ochrony i promocji zdrowia zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę 54 000,00 zł i były to:

 • Metanoia – Centrum Psychologiczno-Pastoralne – 33 600,00 zł
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – 13 964,00 zł
 • Stowarzyszenie Klub Korona – 5 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Irtealte – 1 436,00 zł

W obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zostały podpisana 1 umowa na łączną kwotę 20 000,00 zł i była to:

 • Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nowoczesnej Edukacji i Wspierająca Nowoczesne Technologie Robo Coding – 20 000,00 zł

W obszarze ratownictwa i ochrony ludności zostało podpisanych 12 umów na łączną kwotę 30 000,00 zł i były to:

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 8 000,00 zł
 • OSP KSRG Lekowo – 2 100,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jarlutach Dużych – 2 200,00 zł
 • Osp Kraszewo – 1 800, 00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gostkowie – 2 300, 00 zł
 • OSP Ciechanów – 2 100,00 zł
 • OSP Gąsocin – 1 200,00 zł
 • OSP KSRG MŁOCK – 700,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu – 1 800,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzanowie – 1 600,00
 • OSP Szulmierz – 2 000,00 zł
 • OSP Sońsk – 4 200, 00 zł

W obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością zostały podpisane 2 umowy na łączną kwotę 5 200,00 zł i były to:

 • Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie – 3 900,00 zł
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Ciechanów – 1 300,00 zł

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Previous ArticleNext Article