Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego…

W dniu 5 czerwca 2022 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym uroczystym Dniu wzięły udział rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie.

Na początku głos zabrała Anna Karaś dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Która powiedziała:

„Dzisiejsza uroczystość Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Dzień Dziecka ten tytuł nie jest bez znaczenia, gdyż nie byłoby rodziny zastępczej bez dziecka ale też nie byłoby dziecka potrzebującego miłości, serca, opieki i wychowania jeżeli zachodzi taka konieczność z różnych przyczyn i zdarzeń losowych bez pieczy zastępczej.

Wsparcie dziecka i rodziny w sytuacjach kryzysu jako zadanie własne powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum poprzez organizowanie Rodzinnej Instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowi bardzo ważny obszar działania. Nie tylko ze społecznego punktu widzenia, bardzo ważnym uzupełnieniem podejmowanych działań pomocowych na rzecz pieczy zastępczej jest podkreślenie tej wyjątkowej misji, roli jaka pełni piecza zastępcza a czynnik integracyjny to doskonały impuls do dalszych działań (…) Piecza zastępcza to zaszczyt ale i olbrzymia odpowiedzialność (…).”

Następną osobą która zabrała głos była Joanna Potocka-Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego, która serdecznie podziękowała pani Dyrektor Annie Karaś za tą inicjatywę, podkreśliła jak ważna na terenie powiatu ciechanowskiego ale nie tylko jest rola rodzin zastępczych i rodzicielstwa zastępczego.

Podczas uroczystości na najmłodszych i tych starszych czekało wiele atrakcji w tym konkursów m. in. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Mój wymarzony dzień dziecka”.

Zdjęcia z uroczystości

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article