Promesy dla gmin w których znajdowały się PGR-y zostały przyznane

Dziś 18 czerwca 2021 r. podczas konferencji, która odbywała się przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłl w towarzystwie Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej wręczył promesy przedstawicielom gmin. Promesy pochodzą z puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Środki trafią do:

  • Gminy Sońsk – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ślubowo – modernizacja dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,6 km w obrębie Ślubowo.- 300 tyś zł
  • Gmina Grudusk – Przebudowa drogi wewn. (zmiana nawierzchni) wraz z montażem 4 lamp solarnych i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla po PGR-owskiego
  • W miejscowości Grudusk – 400 tyś zł
  • Gmina Regimin – Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i strefą relaksu w m. Jarluty Duże – obiekt o pow. ok. 350 m2, który zostanie ogrodzony i oświetlony-300 tyś zł
  • Gmina Gołymin-Ośrodek – Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w msc. Nasierowo Dolne na odcinku ok. 800 m (przebudowa ciągu drogowego, budowa chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 400 m, zjazdów, montaż elementów uspokojenia ruchu, przebudowa linii energetycznej) – 300 tys.

Z tego programu środki popłyną także do Wieczfni Kościelnej, Krzynowłogi Małej, czy też Żuromina.

Zdjęcia z konferencji

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article