Przysięga wojskowa 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Promocja kadetów kursu SONDA i przysięga wojskowa w jednym.

 

W niedziele 23 lutego 2020 w ciechanowskich koszarach odbyła się pierwsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, również tego samego dnia kadeci kursu podoficerskiego SONDA otrzymali promocję na pierwszy stopień podoficerski.

 

Osoby, które postanowiły spędzić ferie zimowe w sposób nieco inny niż zwykle, czyli na szkoleniu wojskowym ucząc się podstaw żołnierskiego rzemiosła, w minioną niedzielę, złożyli przysięgę. Była ona ukoronowaniem 16 dniowego szkolenia, które jest zaledwie namiastką tego, co czeka ich w ciągu najbliższych 3 latach w WOT.

Przysięgę w tym dniu złożyło 66 Terytorialsów, w tym 16 kobiet. Są to głównie osoby młode, 20 z nich jeszcze się uczy lub studiuje.

 

Wykorzystując międzysemestralną przerwę w nauce, mają możliwość odbyć przeszkolenie wojskowe, bez konieczności rezygnacji ze szkoły. W 5 MBOT jest to już druga edycja programu Ferie w WOT. Pierwsze tego typu szkolenie zorganizowaliśmy w zeszłym roku i okazało się strzałem w 10!

 

W ciągu szesnastu dni spędzonych na poligonie, kandydaci poznali podstawy wyszkolenia żołnierza lekkiej piechoty. Końcowym etapem szkolenia jest tzw. „Pętla taktyczna” czyli egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Żołnierze zdawali go na strzelnicy Czarnoty i PCT Targonie.

 

Przysięga była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w krótkiej jeszcze co prawda, historii 5 Brygady, podczas uroczystości odbyła się również promocja kadetów kursu podoficerskiego SONDA. Patenty podoficerskie odebrało 54 żołnierzy OT.

 

SONDA to kurs podoficerski skierowany wyłącznie do żołnierzy – ochotników Wojsk Oborny Terytorialnej. Trwa kilka miesięcy i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, prowadzony przez podoficerów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, natomiast w egzaminie końcowym uczestniczą przedstawiciele Centrum Szkolenia WOT z Torunia.

 

Sam kurs trwał 35 dni szkoleniowych. Kandydaci na podoficerów przechodzą najpierw zajęcia instruktorsko – metodyczne, które kończy praktyczny test. Zdanie testu jest przepustką do części specjalistycznej. Duża część zajęć poświęcona jest przywództwu, by w pełni przygotować przyszłych podoficerów do roli dowódców sekcji.

 

Kandydaci na kurs muszą być co najmniej od roku w służbie, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i zgodę przełożonych. Kwalifikacja rozpoczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu sprawnościowego.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 2tysięce żołnierzy z czego ponad 1800 stanowią żołnierze 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

 

Źródło informacji:
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

 

 

 

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article